Thạc sỹ chính quy

Thông tin tuyển sinh trình độ Thạc sĩ

1 Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ 2 Thông tin về chương trình EMBA tại CSII

Thạc sỹ Đào tạo quốc tế

Đại học Ngoại Thương tổ chức thành công Hội nghị Đối tác Đào tạo...

* From November 11 to November 14, 2022, a series of events aimed at strengthening the relationship of Foreign Trade University with international partners...
video

Tập 7 – Tư vấn tuyển sinh Đại học Ngoại thương CSII TPHCM –...

Xem thêm về tuyển sinh: Thạc sỹ ĐTQT | Trường Đại học Ngoại thương Cơ sở II - TP. Hồ Chí Minh (ftu.edu.vn) Xem thêm...

TIN MỚI