1. Sinh viên nộp học phí như thế nào?

147

Đối với kỳ nhập học đầu tiên Sinh viên có thể nộp học phí bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản (theo giấy báo nhập học)

Đối với các học kỳ còn lại: Sinh viên nộp học phí qua ngân hàng tương ứng với khối lượng học tập đã đăng ký trực tuyến thông qua hệ thống mạng Internet theo thông báo của Nhà trường.