1. Tăng cường hoạt động ngoại khóa, hoạt động thực tế cho sinh viên các lớp đại trà; – Tổ chức nhiều hoạt động xã hội, hoạt động giao lưu với các trường đại học khác.

52

– Hiện nay không có quy định về việc SV các lớp đại trà đi thực tế, tuy nhiên, CSII đã đề xuất và được Nhà trường cho phép tổ chức cho 100% sinh viên đi học tập nghiệp vụ tại Tân cảng STC, mời báo cáo viên thực tế chia sẻ khi học các môn nghiệp vụ.

– Sinh viên tích cực tham gia hoạt động tại các CLB đội nhóm, Đoàn thanh niên – Hội sinh viên tổ chức các cuộc thi, các hoạt động giao lưu với các Trường ĐH trên địa bàn TP. HCM và Thành đoàn TP. HCM tổ chức.