Chỉ số hoạt động chính – KPI: chìa khóa hiệu quả nâng cao chất lượng, hiệu quả, năng suất

670

Tác giả: TS Trần Quốc Trung (Trường ĐH Ngoại Thương), Trần Minh Thắng (Trưởng Phòng Kinh doanh DNTN TM-DV Tân Thắng Lợi)

Doanh nghiệp tư nhân TM-DV Tân Thắng Lợi hiện nay là một trong những công ty kinh doanh gỗ hàng đầu tại tỉnh Bình Định. Khởi nghiệp từ vốn góp của 3 thành viên sáng lập, cho đến nay Công ty đã xây dựng được mạng lưới các nhà cung cấp và khách hàng rộng lớn và ổn định. Cùng với quá trình phát triển, lãnh đạo Công ty luôn học hỏi, tìm tòi và tiếp thu các cách thức quản lý mới để vận dụng vào doanh nghiệp. Tuy nhiên, do hạn chế về kiến thức và kinh nghiệm quản lý, quá trình vận hành Công ty với quy mô hiện tại vẫn đang gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là vấn đề tạo động lực cho nhân viên và cách thức tổ chức quản lý để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động kinh doanh. Xuất phát từ thực tiễn đó, lãnh đạo Doanh nghiệp tư nhân TM-DV Tân Thắng Lợi đã quyết định tham gia Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp quốc gia “Nhân rộng áp dụng công cụ Chỉ số hoạt động chính (KPI) vào các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam năm 2018” để được tư vấn triển khai ứng dụng công cụ KPI trong doanh nghiệp. Nhiệm vụ nghiên cứu “Nhân rộng áp dụng công cụ Chỉ số hoạt động chính (KPI) vào các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam năm 2018” do PGS, TS Nguyễn Xuân Minh chủ nhiệm là nhiệm vụ nghiên cứu khoa học thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” được triển khai nhằm phổ biến, hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng công cụ chỉ số hoạt động chính KPI cho hơn 500 tổ chức, doanh nghiệp trên cả nước và hướng dẫn trực tiếp cho 30 doanh nghiệp thiết lập, vận hành KPI.

Quá trình triển khai KPI bước đầu tại Công ty từ nửa cuối năm 2018 đến nửa đầu năm 2019, đã giúp lãnh đạo Công ty và Phòng Kinh doanh phân tích thấu đáo về thực trạng doanh nghiệp, thiết lập mục tiêu và theo dõi kết quả kinh doanh định kỳ thông qua các chỉ số KPI. Từ đó, lãnh đạo Công ty và Phòng Kinh doanh có thể giám sát, kiểm soát về tiến độ thực hiện công việc của nhân viên để kịp thời chỉ đạo và có phương án khắc phục các sự cố phát sinh. Bên cạnh đó, hệ thống KPI là công cụ hữu hiệu để lãnh đạo Công ty và Phòng Kinh doanh đo lường kết quả làm việc của nhân viên một cách công bằng, chính xác và minh bạch. Từ đó, môi trường làm việc trong Công ty có tính cạnh tranh hơn và thúc đẩy tinh thần làm việc tận tụy của từng nhân viên. Chế độ đãi ngộ của Công ty được thay đổi theo hướng tích cực và được nhân viên đánh giá cao.

Bảng 1: Đánh giá một số chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh sau khi triển khai KPI

  6 tháng đầu 2018 6 tháng cuối 2018 6 tháng đầu 2019
Tăng trưởng doanh thu (%) 20% 22% 28%
Tỷ lệ khách hàng hài lòng (%) 90% 90% 95%
Tỷ lệ đơn hàng giao đúng thời gian (%) 85% 90% 95%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (%) 20% 25% 25%

Kết quả kinh doanh của Công ty cho thấy, doanh thu của Công ty trong 6 tháng cuối năm 2018 và 06 tháng đầu năm 2019 đều có mức tăng trưởng tốt trong bối cảnh thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt. Sự hài lòng của khách hàng cũng được cải thiện và đạt đến mức 95% khách hàng hài lòng với Công ty. Tỷ lệ đơn hàng giao đúng thời gian cũng đạt đến 95% trong 6 tháng đầu năm 2019. Đặc biệt, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của Công ty trong 6 tháng cuối năm 2018 và 06 tháng đầu năm 2019 đều đạt khoảng 25%, cao hơn 5% so với mức 20% của 6 tháng đầu năm 2018.

Quá trình tư vấn triển khai ứng dụng KPI tại Doanh nghiệp tư nhân TM-DV Tân Thắng Lợi, đã đạt được thành công ban đầu ở Phòng Kinh doanh, làm nền tảng để doanh nghiệp tiếp tục triển khai đầy đủ hệ thống KPI cho tất cả các bộ phận trong doanh nghiệp. Sự thành công của Doanh nghiệp tư nhân TM-DV Tân Thắng Lợi trong ứng dụng KPI cho thấy rằng sự quyết tâm của lãnh đạo doanh nghiệp là yếu tố then chốt để doanh nghiệp triển khai thành công các công cụ quản trị hiện đại.