test

Hội thảo khoa học cấp trường “Nâng cao chất lượng quản lý và đào...

To develop the International Education Programs in FTU-HCM City Campus in the near future, the University organized a seminar on “Enhancing the Quality of...

Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Bộ đề tài nghiên cứu khoa học...

On December 17th, 2020, at Foreign Trade University, Ho Chi Minh City Campus, a ministerial level acceptance session of the research topic of science...

Nghiệm thu sơ bộ đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở ...

* Preliminary acceptance session of the research project entitled “Impact of corporate governance on financial reporting quality of Vietnamese listed firms” On September 11th, 2020,...

Nghiệm thu sơ bộ đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp...

On September 4th, 2020, the grassroots-level acceptance session of the ministry-level science research project entitled “Solutions to promote entrepreneurship education for students of universities...

Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu cấp quốc gia nhiệm vụ Khoa...

On June 30, 2020, the Ministry of Science and Technology held the national advisory and official acceptance meeting of the national science and technology project led by Prof. Dr Nguyen Xuan Minh entitled “Key performance indicators (KPI) application in Vietnamese organizations and enterprises in 2018”

Trường Đại học Ngoại thương đã phối hợp cùng Ủy Ban Nhân dân tỉnh...

On May 29th, 2020, People’s Committee of Ninh Thuan province and Foreign Trade University organized the conference named: “Export promotion activities in Ninh Thuan province in the period of 2020-2030 and orientation towards 2035”. This event was well attended by the representatives of Foreign Trade University, enterprises in Ninh Thuan, and People’s Committee of Ninh thuan Province.

Trường Đại học Ngoại thương – Cơ sở II tại TP. HCM tổ chức...

*Foreign Trade University - Ho Chi Minh City Campus held the official acceptance meeting of the scentific research project entitled “Marketing activities of retail businesses in Ho Chi Minh City”.

In the morning of May 4th, 2020, at Foreign Trade University - Ho Chi Minh City Campus, the Campus Acceptance Council held an official acceptance meeting of the scientific research project on “Marketing activities of retail businesses in Ho Chi Minh City” conducted by Dr Pham Hung Cuong, chairman of the project.

Trường Đại học Ngoại thương – Cơ sở II tại TP. HCM tổ chức...

* Foreign Trade University – Ho Chi Minh City Campus held the official acceptance meeting of the scentific research project entitled “Building the strategic framework for the development of Foreign Trade University - Ho Chi Minh City Campus”.

Trường Đại học Ngoại thương – Cơ sở II tại TP. HCM tổ chức...

* Foreign Trade University – Ho Chi Minh City Campus held the official acceptance meeting of the scentific research project entitled “The assessment of the employees’ English proficiency at TMT Food Co., Ltd: Reality and solutions”.

On May 4th, 2020, at Foreign Trade University - Ho Chi Minh City Campus, the campus Acceptance Council held an official acceptance meeting of the scientific research project on “The assessment of the employees’ English proficiency at TMT Food Co., Ltd: Reality and solutions” conducted by Dr. Nguyen Thanh Lan and  his research team.

Trường ĐH Ngoại thương – Cơ sở II tại TP. HCM tổ chức nghiệm...

*Foreign Trade University – Ho Chi Minh City Campus held the official acceptance meeting of  the scentific research project entitled “Deploying quality assurance activities at Foreign Trade University – Ho Chi Minh City Campus to meet the international integration requirements: Reality and solutions”.

Hội thảo khoa học cấp trường năm học 2019-2020: “Nâng cao chất lượng đào...

Trong tổng thể bức tranh hợp tác và phát triển chung của ASEAN hơn 50 năm qua, có thể thấy hợp tác kinh tế là trụ cột hợp tác sôi động với nhiều kết quả cụ thể và thiết thực nhất trong ASEAN, đóng góp đáng kể cho việc nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trong khu vực ở nhiều lĩnh vực.