Cơ sở 2 tại TP. HCM tổ chức nghiệm thu chính thức đề tài NCKH cấp cơ sở “Các nhân tố ảnh hưởng đến việc thực hiện trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam”

457

Thực hiện theo Quyết định số 2788/QĐ-ĐHNT-QLKH ngày 20/12/2017 về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu chính thức đề tài NCKH cấp Cơ sở của Trường Đại học Ngoại thương, vào lúc 9g00 thứ 2 ngày 25/12/2017 Trường Đại học Ngoại thương Cơ sở 2 tại TP. HCM tổ chức nghiệm thu chính thức đề tài NCKH cấp cơ sở “Các nhân tố ảnh hưởng đến việc thực hiện trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam”, mã số: NT2016-43 do ThS Phan Bùi Khuê Đài (chủ nhiệm) và nhóm giảng viên thuộc Bộ môn Cơ sở – Cơ bản thực hiện.

Tham gia hội đồng nghiệm thu có các giảng viên, nhà khoa học trong và ngoài trường: PGS, TS Nguyễn Thị Thu Hà (Chủ tịch Hội đồng), TS Trần Quốc Trung (Ủy viên – Thư ký), TS Nguyễn Tiến Hoàng (Ủy viên – Phản biện), TS Trần Nguyên Chất (Ủy viên – Phản biện), PGS, TSKH Phạm Đức Chính (Ủy viên).

Trong buổi nghiệm thu, Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá cao nỗ lực của nhóm nghiên cứu thể hiện qua những kết quả đã đạt được.

Đề tài đã xác định và đo lường mức độ tác động của các yếu tố như: tổ chức công đoàn, mức đóng góp cho cộng đồng, thành viên các nhóm tự nguyện…. ảnh hưởng đến việc thực hiện trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam. Trên cơ sở đó, đề tài cũng đề xuất những chính sách giúp cho các cơ quan hữu quan đưa ra các chính sách hợp lý, góp phần tăng khả năng thực hiện trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam, hoàn thiện quan hệ giữa các yếu tố ảnh hưởng và khả năng thực hiện trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp như: đề xuất xây dựng cơ chế thưởng, phạt khi áp dụng chuẩn mực, tăng cường hoạt động đào tạo, hoạt động công đoàn, đẩy mạnh hoạt động truyền thông, khuyến khích quản lý doanh nghiệp tham gia các nhóm tự nguyện, doanh nghiệp ký các thỏa thuận quốc tế…

Bên cạnh những mặt được, các thành viên Hội đồng nghiệm thu đã thẳng thắn đưa ra những nhận xét, những ý kiến phản biện mang tính xây dựng để nhóm nghiên cứu hoàn chỉnh Báo cáo kết quả nghiên cứu và phát triển các hướng nghiên cứu chuyên sâu hơn.

Kết luận của Hội đồng: Đề tài xếp loại TỐT

Một số hình ảnh của buổi nghiệm thu ngày 25/12/2017