Hội đồng tuyển chọn và tư vấn thuyết minh đề tài khoa học và công nghệ cấp Cơ sở năm 2019 do doanh nghiệp đặt hàng “Triển khai hoạt động đảm bảo chất lượng tại Cơ sở II trường Đại học Ngoại thương tại TP. Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế: thực

460

Thực hiện Quyết định số 618/QĐ-ĐHNT ngày 26/03/2019 về việc thành lập hội đồng tuyển chọn và tư vấn thuyết minh đề tài khoa học và công nghệ cấp Cơ sở năm 2019 do doanh nghiệp đặt hàng, ngày 28/03/2019, Trường Đại học Ngoại thương tổ chức hội đồng tuyển chọn và tư vấn thuyết minh đề tài “Triển khai hoạt động đảm bảo chất lượng tại Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại Tp. Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế: Thực trạng và giải pháp” tại Cơ sở II tại TP.Hồ Chí Minh. Theo Quyết định, Hội đồng có 11 thành viên, trong đó, PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – Chủ tịch Hội đồng, các ủy viên và thư ký Hội đồng là các nhà khoa học trong và ngoài trường và đại diện doanh nghiệp.

Tại buổi tư vấn thuyết minh đề tài, nhóm nghiên cứu đã trình bày thuyết minh tổng thể về đề tài và luận giải sự cần thiết phải nghiên cứu đề tài trên cơ sở đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước. Hội đồng tuyển chọn và tư vấn thuyết minh đề tài đã đánh giá cao hướng nghiên cứu của nhóm nghiên cứu đề tài. Bên cạnh đó, các thành viên trong Hội đồng đã đưa ra những nhận xét, ý kiến để nhóm nghiên cứu tham khảo, điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện hơn.

Kết thúc buổi họp Hội đồng tuyển chọn và tư vấn thuyết minh đề tài, nhóm nghiên cứu cảm ơn Hội đồng đã dành thời gian đọc và góp ý. Nhóm nghiên cứu tiếp tục chỉnh sửa thuyết minh đề tài dựa trên các ý kiến đóng góp từ Hội đồng.

Hình ảnh của buổi tư vấn thuyết minh đề tài ngày 28/03/2019:

1559-hoi-dong-tuyen-chon-va-tu-van-thuyet-minh-de-tai-khcn-cap-co-so-nam-2019
PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – Chủ tịch Hội đồng và các thành viên Hội đồng tuyển chọn và tư vấn thuyết minh đề tài chụp hình cùng ThS Trần Quốc Đạt – Chủ nhiệm đề tài và các thành viên nhóm nghiên cứu