Hội thảo khoa học cấp trường “Nâng cao chất lượng quản lý và đào tạo các chương trình đào tạo quốc tế tại CS II”

541

To develop the International Education Programs in FTU-HCM City Campus in the near future, the University organized a seminar on “Enhancing the Quality of Management and Education in the International Education Programs in FTU-HCM City Campus on May 28th, 2021 to create opportunities for information exchange and idea sharing among experts and lecturers.

Những năm qua, Việt Nam rất quan tâm thúc đẩy hợp tác quốc tế, liên kết đào tạo với nước ngoài. Chính phủ đã tập trung kiện toàn chính sách cho hoạt động này nên những năm gần đây xu hướng hợp tác và liên kết quốc tế trong giáo dục ngày càng mạnh, xuất hiện nhiều phương thức linh hoạt với mục đích tạo thuận lợi nhất cho người học. Liên kết đào tạo quốc tế vừa góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, vừa tăng vị thế của các trường đại học trong bối cảnh hội nhập. Tuy nhiên, việc liên kết đào tạo quốc tế của các trường đại học hiện nay cần đổi mới cho phù hợp thực tế.

Thực hiện Kế hoạch số 3477/KH-CSII ngày 08/12/2020 về tổ chức Hội thảo khoa học cấp trường năm học 2020-2021 đã được Hiệu trưởng phê duyệt cũng như để tạo cơ hội trao đổi và chia sẻ giữa các chuyên gia, giảng viên nhằm nâng cao chất lượng quản lý và đào tạo các chương trình đào tạo quốc tế tại Cơ sở II, Cơ sở II tổ chức hội thảo khoa học cấp Trường “Nâng cao chất lượng quản lý và đào tạo các chương trình đào tạo quốc tế tại Cơ sở II” vào ngày 28 tháng 5 năm 2021.

Tham dự buổi Hội thảo có PGS, TS Trần Quốc Trung – Phó Giám đốc Cơ sở II, Ban QLKH-HTQT và toàn thể viên chức Cơ sở II. Trong buổi hội thảo, viên chức đã được nghe các báo cáo viên trình bày những nội dung liên quan đến nâng cao chất lượng quản lý và đào tạo các chương trình đào tạo quốc tế, cụ thể:

Tham luận 1: Xu thế cải cách chương trình đào tạo tại các nước trên thế giới – cơ hội và thách thức liên kết đào tạo quốc tế tại trường ĐH Ngoại Thương CSII TP. HCM do ThS Huỳnh Đăng Khoa (Bộ Môn Nghiệp Vụ) trình bày.

Tham luận 2: Đề xuất khung đánh giá kỹ năng số cho người học trong bối cảnh của cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0 do nhóm tác giả TS Lê Xuân Bách, ThS Phạm Thanh Dung (Bộ môn Nghiệp Vụ) trình bày.

Tham luận 3: Một số giải pháp cho các chương trình liên kết đào tạo quốc tế trong thời kỳ đại dịch Covid-19 do ThS Vũ Phương Hồng Ngọc (Bộ môn Tiếng Anh) trình bày.

Viên chức tham dự Hội thảo đưa ra nhiều vấn đề về thực trạng và giải pháp cho quản lý và đào tạo các chương trình đào tạo quốc tế tại Cơ sở II, các tổ chức giáo dục trong nước, và một số quốc gia, khu vực trên thế giới.