Khởi nghiệp với công cụ quản trị hiện đại

655

Tác giả: Nguyễn Thảo Lê Duyên (Giám đốc Vận hành Công ty TNHH MTV Chopp), Trần Quốc Trung (Trường Đại học Ngoại thương)

Công ty TNHH MTV Chopp là doanh nghiệp khởi nghiệp (start-up) được thành lập năm 2015 cung cấp cho khách hàng dịch vụ “đi chợ giúp” thông qua website chopp.vn và ứng dụng trên điện thoại thông minh. Là một start-up đang trong giai đoạn đầu phát triển, Chopp có nhiều mục tiêu kinh doanh cần thực hiện như tăng doanh số, mở rộng mạng lưới đối tác, huy động vốn đầu tư, cải tiến hệ thống vận hành, cải thiện sự hài lòng của khách hàng… Trên cơ sở nhận thức yêu cầu bức thiết trong quá trình quản trị doanh nghiệp với quy mô kinh doanh đang không ngừng phát triển là phải nâng cao hiệu quả quản trị theo mục tiêu, Ban Giám đốc Chopp đã quyết định tham gia vào Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp quốc gia “Nhân rộng áp dụng công cụ Chỉ số hoạt động chính (KPI) vào các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam năm 2018” do PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – Giám đốc Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại Thành phố Hồ Chí Minh chủ nhiệm. Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học này thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt nam đến năm 2020” với mục tiêu phổ biến, hướng dẫn ứng dụng KPI cho khoảng 500 doanh nghiệp Việt Nam ở các nhóm ngành sản xuất, dịch vụ và hướng dẫn khoảng 30 doanh nghiệp (tối thiểu trong 05 nhóm ngành khác nhau và ở cả 03 miền Bắc, Trung, Nam) triển khai áp dụng KPI. Chopp là một trong những doanh nghiệp được các chuyên gia lựa chọn để tiến hành tập huấn và tư vấn triển khai áp dụng KPI tại miền Nam.

1842-khoi-nghiep-voi-cong-cu-quan-tri-hien-dai-1
Nhân viên Chopp đang hàng chọn hàng giúp khách hàng tại siêu thị thực phẩm

Trong quá trình triển khai Nhiệm vụ tại Công ty TNHH MTV Chopp, các chuyên gia là thành viên Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học đã phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo và nhân viên Công ty tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng đơn vị và phạm vi áp dụng xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; đào tạo về áp dụng KPI cho các cán bộ, nhân viên ở cả hai cấp độ đào tạo tổng quan để nâng cao nhận thức cho tất cả các cán bộ trong đơn vị, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo cấp cao và đào tạo nâng cao cho đối tượng đào tạo là nhóm triển khai KPI tại Công ty. Sau khi đào tạo, các chuyên gia đã tư vấn và trực tiếp hướng dẫn lãnh đạo và nhóm triển khai KPI xây dựng hệ thống chỉ số KPI phù hợp với thực tế cung cấp dịch vụ “đi chợ giúp” và các hoạt động quản trị bên trong doanh nghiệp. Cuối cùng, doanh nghiệp được hướng dẫn cụ thể các thức đánh giá nội bộ, hướng dẫn khắc phục, cải tiến và đánh giá hiệu quả sau khi triển khai KPI thông qua các chỉ tiêu cụ thể.

  6 tháng đầu 2018 6 tháng cuối 2018 6 tháng đầu 2019
Tăng trưởng doanh thu (%) 35 39 47
Tỷ lệ khách hàng hài lòng (%) 84 87 91
Tỷ lệ khách hàng quay lại (%) 59 61 66
Tỷ lệ đơn hàng giao đúng thời gian (%) 91 94 95

Đánh giá một số chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh sau khi triển khai KPI

Sau thời gian triển khai KPI theo sự hướng dẫn và tư vấn của các chuyên gia theo nội dung của Nhiệm vụ, Công ty TNHH MTV Chopp đã đạt được những thành tựu đáng kể trong hoạt động kinh doanh. Về năng suất, doanh thu dịch vụ 6 tháng đầu năm 2019 của doanh nghiệp tăng 47%, cao hơn mức tăng trưởng doanh thu của 6 tháng cuối năm 2018 (39%) và 6 tháng đầu năm 2018 (35%). Bên cạnh đó, trong 06 tháng đầu năm 2019, tỷ lệ hài lòng của khách hàng được ghi nhận trên hệ thống của lên đến 95% (đạt KPI đề ra), cao hơn 1% so với 6 tháng cuối năm 2018; tỷ lệ khách hàng quay lại sử dụng dịch vụ cũng đã lên đến 66%, cao hơn 3% so với KPI và cao hơn 7% so với con số cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, tỷ lệ đơn hàng giao đúng thời gian cũng đã đạt 95%, cao hơn 1% so với mức 94% của 6 tháng cuối năm 2018.

1842-khoi-nghiep-voi-cong-cu-quan-tri-hien-dai-2
Các chuyên gia tư vấn chụp hình lưu niệm cùng Giám đốc Vận hành Chopp sau chương trình tư vấn

Hơn nữa, trình độ hệ thống quản trị của doanh nghiệp đã được cải thiện đáng kể so với trước khi triển khai KPI. Qua quá trình phân tích môi trường bên trong, môi trường bên ngoài, điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của doanh nghiệp, doanh nghiệp đã xác định rõ ràng các chiến lược kinh doanh, mục tiêu kinh doanh phù hợp, có căn cứ rõ ràng và quản trị hệ thống kinh doanh tốt hơn.

Quá trình triển khai KPI tại Công ty TNHH MTV Chopp đã đạt được những thành công bước đầu, mang lại cho doanh nghiệp một phương pháp khoa học, hiện đại để quản trị hoạt động kinh doanh trong bối cảnh doanh nghiệp đang ở giai đoạn đầu của quá trình khởi nghiệp. Các trở ngại về tâm lý của người lao động, các chỉ tiêu KPI chưa phản ánh đầy đủ các khía cạnh năng lực của nhân viên… sẽ dần được doanh nghiệp điều chỉnh từng bước để hoàn thiện hệ thống công cụ này.