Nghiệm thu chính thức đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2018 do doanh nghiệp đặt hàng “Hoàn thiện hoạt động Marketing địa phương nhằm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Quảng Nam và xác định cơ hội với Công ty Cổ phần An Khởi Phát”

454

Trong bối cảnh cạnh tranh quốc tế và cạnh tranh giữa các địa phương gay gắt như hiện nay, marketing địa phương là một hoạt động ngày càng trở nên quan trọng và cần thiết trong việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở 2018 “Hoàn thiện hoạt động Marketing địa phương nhằm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Quảng Nam và xác định cơ hội với Công ty Cổ phần An Khởi Phát” là một đề tài có bước đột phá mang tính thời sự, có ý nghĩa khoa học, thực tiễn và cần thiết cho chính quyền địa phương, cộng đồng doanh nghiệp tại tỉnh Quảng Nam và cả Công ty Cổ phần An Khởi Phát.

Thực hiện Quyết định số 1994/QĐ-ĐHNT ngày 14 tháng 9 năm 2018 về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu chính thức đề tài Khoa học và Công nghệ cấp cơ sở năm 2018 do doanh nghiệp đặt hàng, ngày 28/9/2018, tại Trường Đại học Ngoại thương – Cơ sở II tại TP. Hồ Chí Minh đã tiến hành hội đồng nghiệm thu chính thức đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Cơ sở 2018 “Hoàn thiện hoạt động Marketing địa phương nhằm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Quảng Nam và xác định cơ hội với Công ty Cổ phần An Khởi Phát” do TS Phạm Hùng Cường làm chủ nhiệm đề tài.

Tham gia hội đồng nghiệm thu chính thức gồm PGS,TS Nguyễn Thị Thu Hà (Chủ tịch), ThS Mai Hạnh Nguyên (Ủy viên – Thư ký), Lê Thế Quân (Ủy viên – Phản biện), TS Trần Quốc Trung (Ủy viên – Phản biện), TS Nguyễn Xuân Trường (Ủy viên). Hội đồng nghiệm thu đã lắng nghe TS Phạm Hùng Cường thay mặt nhóm nghiên cứu trình bày vắn tắt các kết quả nghiên cứu của đề tài, sau đó các thành viên trong Hội đồng đã nhận xét, đánh giá kết quả nghiên cứu đề tài. Bên cạnh đó, các thành viên trong hội đồng cũng có những góp ý, trao đổi nhằm giúp cho nhóm nghiên cứu có thể những nghiên cứu đạt chất lượng cao hơn nữa trong thời gian tới.

Sau thời gian thảo luận và nhận xét, thay mặt cho Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng PGS, TS Nguyễn Thị Thu Hà tổng kết và kết luận về đề tài nghiên cứu. Đề tài nghiên cứu đã đảm bảo thực hiện đúng các mục tiêu đề ra trong thuyết minh củng như những nội dung trong hợp đồng ký kết giữa Nhà trường và công ty Cổ phần An Khởi Phát, cụ thể đó là thể hiện được tổng quan về marketing địa phương và mối quan hệ với thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Quảng Nam; nêu được thực trạng hoạt động marketing địa phương và thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào tỉnh Quảng Nam (giai đoạn 2008 – 2017); đánh giá được tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần An Khởi Phát và đề xuất được 6 nhóm giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing địa phương nhằm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Quảng Nam. Các kết quả này đã cơ bản trả lời được các câu hỏi nghiên cứu và giải quyết được các mục tiêu đề ra. Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá cao những đóng góp của đề tài.

Kết thúc buổi nghiệm thu các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu chính thức đều thống nhất thông qua đề tài với kết quả xếp loại tốt.

Hình ảnh buổi nghiệm thu chính thức:

TS Phạm Hùng Cường đại diện nhóm nghiên cứu trình bày kết quả nghiên cứu của đề tài
Nhóm nghiên cứu chụp hình cùng Hội đồng nghiệm thu