Nghiệm thu chính thức Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Cơ sở năm 2018 “Tăng cường phối hợp giữa các đơn vị trong công tác quản lý sinh viên của Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại Tp. Hồ Chí Minh”, mã số NTCS2018-29

564

Thực hiện Quyết định số 527/QĐ-ĐHNT ngày 15 tháng 3 năm 2019 về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu chính thức Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Cơ sở năm 2018, vào lúc 09 giờ thứ Ba ngày 19 tháng 3 năm 2019, Trường Đại học Ngoại thương tổ chức họp hội đồng nghiệm thu chính thức đề tài “Tăng cường phối hợp giữa các đơn vị trong công tác quản lý sinh viên của Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại Tp.Hồ Chí Minh”, Mã số NTCS2018-29 tại Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại TP.Hồ Chí Minh do PGS, TS Nguyễn Xuân Minh chủ nhiệm đề tài. Theo Quyết định, tất cả thành viên hội đồng đều có mặt, trong đó, PGS, TS Nguyễn Thị Thu Hà – Chủ tịch Hội đồng, PGS, TS Nguyễn Tiến Hoàng – Ủy viên phản biện, ThS Lê Thị Minh Tâm – Ủy viên phản biện, ThS Trần Đình Huyên – Ủy viên, TS Phạm Hùng Cường  – Ủy viên Thư ký và cùng toàn thể các thành viên trong nhóm nghiên cứu thực hiện đề tài.

Tại buổi nghiệm thu, nhóm nghiên cứu đã trình bày một số kết quả chính của đề tài, cụ thể như khái quát về công tác quản lý sinh viên và sự phối hợp trong quản lý sinh viên, phân tích thực trạng công tác quản lý sinh viên và sự phối hợp giữa các đơn vị trong công tác quản lý sinh viên với điều kiện đặc thù của Cơ sở II cũng như xây dựng cơ chế công tác, phân định trách nhiệm của các đơn vị trong việc triển khai công tác quản lý sinh viên; đề xuất phương án mở rộng phần mềm hay viết các đoạn chương trình phần mềm kết nối các module quản lý hiện có để quản lý khoa học, chặt chẽ, thuận tiện và tiết kiệm thời gian bao gồm định hướng kết nối các phần mềm hiện có, mô tả giải pháp kỹ thuật, dự kiến kinh phí.

Nhóm nghiên cứu đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu chính là phân tích và tổng hợp. Để việc đánh giá, nhận xét mang tính khách quan, khoa học, nhóm nghiên cứu đã thực hiện (1) Phương pháp phỏng vấn: Nhóm nghiên cứu đã tiến hành phỏng vấn các thành viên Ban Giám đốc Cơ sở II là những người trực tiếp quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động của các đơn vị liên quan đến công tác quản lý sinh viên. Phương pháp này được thực hiện bằng cách gửi một số nội dung cần xin ý kiến đến các thành viên Ban Giám đốc để Quý Thầy cô nghiên cứu trước. Theo lịch hẹn, nhóm nghiên cứu lắng nghe ý kiến đánh giá, nhận xét của Quý Thầy cô, ghi chép và đánh máy, xin ý kiến hiệu đính của Quý Thầy cô và (2) Phương pháp điều tra xã hội học: Nhóm nghiên cứu tiến hành khảo sát ý kiến của sinh viên tất cả các khóa, thuộc tất cả các chương trình đào tạo và chuyên ngành đào tạo tại Cơ sở II bằng cách phát phiếu khảo sát đến 450 sinh viên, chọn mẫu theo cách xác suất có phân tầng: bảng câu hỏi được chuyển đến ban cán sự lớp, ban cán sự lớp phát cho sinh viên bất kỳ theo số lượng được phân bổ theo khóa, theo chuyên ngành, theo chương trình đại trà, chất lượng cao hay liên kết đào tạo để đảm bảo tính đại diện của mẫu.

Qua việc tìm hiểu thực trạng, phân tích đánh giá những mặt mạnh và mặt yếu của công tác quản lý sinh viên tại Cơ sở II, với mong muốn công tác quản lý sinh viên của Cơ sở II ngày càng phát triển theo hướng tích cực, đáp ứng được yêu cầu công tác quản lý sinh viên trong giai đoạn hiện nay, góp phần giáo dục, đào tạo toàn diện sinh viên của nhà trường, nhóm nghiên cứu đề xuất một số phối hợp công tác quản lý sinh viên tại Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại TP.HCM như sau: xây dựng khung phối hợp công tác quản lý sinh viên, tăng cường khai thác trang web Cơ sở II, khai thác hiệu quả các chương trình phần mềm quản lý sinh viên và kết quả tham gia hoạt động của sinh viên, tăng cường kết nối các phần mềm khác nhau tại các đơn vị tham gia quản lý sinh viên, tăng cường tương tác với sinh viên trong quá trình quản lý, triển khai hợp nhất một số văn bản liên quan đến công tác quản lý sinh viên tại Cơ sở II, …

Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá cao nỗ lực của nhóm nghiên cứu thể hiện qua những kết quả đã đạt được, đặc biệt có một số giải pháp, kiến nghị của nhóm nghiên cứu đang được đưa vào áp dụng tại Cơ sở II bước đầu đạt được những kết quả tốt như xây dựng khung phối hợp công tác quản lý sinh viên tại Cơ sở II, triển khai hợp nhất một số văn bản liên quan đến công tác quản lý sinh viên tại Cơ sở II,…đặc biệt, Hội đồng nghiệm thu đánh giá rất cao nỗ lực của chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên cứu đã hoàn thành đề tài trước hạn và có hai sản phẩm vượt trội, cụ thể là một bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành và một tọa đàm khoa học có in kỷ yếu. Bên cạnh những mặt được, các thành viên Hội đồng nghiệm thu đã thẳng thắn đưa ra những nhận xét, những ý kiến phản biện để nhóm nghiên cứu tiếp tục hoàn thiện báo cáo tổng hợp và phát triển các hướng nghiên cứu chuyên sâu hơn. Hội đồng đánh giá đề tài xếp loại Tốt.

Hình ảnh của buổi nghiệm thu đề tài ngày 19 tháng 3 năm 2019.

1535-nghiem-thu-chinh-thuc-de-tai-khoa-hoc-ntcs2018-29-1
TS Phạm Hùng Cường – Ủy viên Thư ký đọc Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu chính thức của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương
1535-nghiem-thu-chinh-thuc-de-tai-khoa-hoc-ntcs2018-29-2
PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – Chủ nhiệm đề tài đại diện nhóm nghiên cứu trình bày một số kết quả chính của đề tài
1535-nghiem-thu-chinh-thuc-de-tai-khoa-hoc-ntcs2018-29-3
PGS, TS Nguyễn Thị Thu Hà – Chủ tịch Hội đồng cùng các thành viên hội đồng chụp hình cùng PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – Chủ nhiệm đề tài, các thành viên nhóm nghiên cứu đề tài và khách mời