Nghiệm thu chính thức đề tài Khoa học và công nghệ cấp cơ sở “Nâng cao tính thực tiễn trong giảng dạy các môn Luật tại Cơ sở 2 Đại học Ngoại thương”, mã số NT2017-21

453

Thực hiện Quyết định số 2277/QĐ-ĐHNT ngày 01 tháng 10 năm 2018 về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu chính thức đề tài Khoa học và Công nghệ cấp cơ sở năm 2017 của Trường Đại học Ngoại thương, vào lúc 14h00 thứ 4 ngày 17/10/2018, Trường Đại học Ngoại thương Cơ sở II tại TP. HCM đã tổ chức nghiệm thu chính thức đề tài Khoa học và công nghệ cấp cơ sở “Nâng cao tính thực tiễn trong giảng dạy các môn Luật tại Cơ sở 2 Đại học Ngoại thương”, mã số NT2017-21 do ThS Lưu Thị Bích Hạnh làm chủ nhiệm đề tài.

Tham gia hội đồng nghiệm thu chính thức gồm PGS,TS Nguyễn Xuân Minh (Chủ tịch), TS Phạm Hùng Cường (Ủy viên – Thư ký), ThS Trần Thị Lệ Thu (Ủy viên – Phản biện), TS Phạm Thị Mai Khanh (Ủy viên – Phản biện), TS Phan Thông Anh (Ủy viên). Nhóm nghiên cứu trình bày các kết quả nghiên cứu chính của đề tài, đề tài tập trung làm rõ những lý thuyết liên quan đến việc giảng dạy nhằm nâng cao tính thực tiễn trong giảng dạy các môn luật; nghiên cứu thực trạng và đánh giá tính thực tiễn trong giảng dạy các môn Luật tại Cơ sở 2 Đại học Ngoại thương, đồng thời tìm hiểu kinh nghiệm giảng dạy nhằm nâng cao tính thực tiễn trong giảng dạy các môn Luật tại một số trường đào tạo luật tại Việt Nam. Từ đó, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao tính thực tiễn trong giảng dạy các môn Luật tại Cơ sở 2 Đại học Ngoại thương.

Các thành viên trong Hội đồng đã nhận xét, đánh giá kết quả nghiên cứu đề tài. Bên cạnh đó, các thành viên trong hội đồng cũng có những góp ý, trao đổi nhằm giúp cho nhóm nghiên cứu có thể những nghiên cứu đạt chất lượng cao hơn nữa trong thời gian tới.

Sau thời gian thảo luận và nhận xét, thay mặt cho Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng PGS, TS Nguyễn Xuân Minh tổng kết và kết luận về đề tài nghiên cứu, đề tài nghiên cứu đã đảm bảo thực hiện đúng các mục tiêu đề ra trong thuyết minh. Kết thúc buổi nghiệm thu các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu chính thức đều thống nhất thông qua đề tài với kết quả xếp loại tốt.

Hình ảnh buổi nghiệm thu chính thức: