Nghiệm thu chính thức đề tài Khoa học và công nghệ cấp cơ sở “Nghiên cứu mức độ liên kết giữa các thị trường chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương”, mã số NT2017-41

496

Thực hiện Quyết định số 2279/QĐ-ĐHNT ngày 08/10/2018 về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu chính thức đề tài Khoa học và công nghệ cấp cơ sở, vào lúc 14h45 thứ 4 ngày 17/10/2018, Trường Đại học Ngoại thương Cơ sở 2 tại TP. HCM đã tổ chức nghiệm thu chính thức đề tài Khoa học và công nghệ cấp cơ sở “Nghiên cứu mức độ liên kết giữa các thị trường chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương”, mã số NT2017-41 do TS. Nguyễn Thị Hoàng Anh làm chủ nhiệm đề tài.

Buổi nghiệm thu có sự tham gia của PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – chủ tịch Hội đồng, các ủy viên, thư ký Hội đồng cùng với các thành viên trong nhóm đề tài.

Tại buổi nghiệm thu, nhóm nghiên cứu đã báo cáo các kết quả chính của đề tài. Đề tài nghiên cứu mức độ liên kết giữa các thị trường chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương, sử dụng phương pháp phân tích dựa trên phân rã phương sai của Diebold và Yilmaz (2014). Đề tài đo lường các chỉ số liên kết thông qua việc tính toán mức độ đóng góp của sai số dự báo h-bước trong dự báo rủi ro của một thị trường do những cú sốc tại các thị trường khác. Kết quả nghiên cứu cho thấy, các thị trường có mức độ liên kết tương đối cao trong toàn bộ mẫu tĩnh nghiên cứu. Nghiên cứu mức độ liên kết động qua thời gian cho thấy, về dài hạn mức độ liên kết tăng qua thời gian, phản ánh mức độ hội nhập cao của các thị trường trong khu vực. Mức độ liên kết cũng phản ứng với các sự kiện kinh tế và, nói chung, tăng đáng kể trong thời gian khủng hoảng. Trên cơ sở đó, đề tài đề xuất một số gợi ý cho các nhà đầu tư quốc tế và các nhà hoạch định chính sách cho thị trường chứng khoán Việt nam để tận dụng được các mặt tích cực của hội nhập, thu hút được dòng vốn nước ngoài làm động lực cho phát triển, nhưng cũng đồng thời hạn chế ảnh hưởng tiêu cực từ các cú sốc bất lợi trên thị trường quốc tế.

Trong buổi nghiệm thu, Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá cao nỗ lực của nhóm nghiên cứu thể hiện qua những kết quả đã đạt được. Bên cạnh những mặt được, các thành viên Hội đồng nghiệm thu đã thẳng thắn đưa ra những nhận xét, những ý kiến phản biện mang tính xây dựng để nhóm nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện báo cáo tổng kết, báo cáo tóm tắt và phát triển các hướng nghiên cứu chuyên sâu hơn. Hội đồng đánh giá đề tài xếp loại tốt.

Kết thúc buổi nghiệm thu, nhóm đề tài cảm ơn Hội đồng đã có những ý kiến đóng góp quý báu và sẽ chỉnh sửa các báo cáo theo kiến nghị của Hội đồng.

Hình ảnh của buổi nghiệm thu ngày 17/10/2018

1299-nghiem-thu-chinh-thuc-de-tai-khoa-va-cong-nghe-cap-co-so-ma-so-nt2017-41
Hội đồng nghiệm thu chính thức và các thành viên nhóm nghiên cứu