Nghiệm thu chính thức đề tài NCKH cấp Cơ sở năm 2017 Đề tài “Nâng cao tính thực tiễn trong giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành tại trường Đại học Ngoại thương – Cơ sở II- TP. HCM”

487

Thực hiện theo Quyết định số 2073/QĐ-ĐHNT ngày 24/9/2018 về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu chính thức đề tài NCKH cấp Cơ sở của Trường Đại học Ngoại thương, vào lúc 10g00 ngày 27/9/2018 Trường Đại học Ngoại thương Cơ sở 2 tại TP. HCM tổ chức nghiệm thu chính thức đề tài NCKH cấp cơ sở “Nâng cao Tính thực tiễn trong Giảng dạy Tiếng Anh chuyên ngành tại Trường Đại học Ngoại Thương – Cơ sở II TP.HCM”, mã số: NT2017-11 do ThS Lê Hồng Linh (chủ nhiệm) và nhóm giảng viên thuộc Bộ môn Tiếng Anh thực hiện.

Buổi nghiệm thu có sự tham gia của PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – Chủ tịch Hội đồng, các ủy viên, thư ký Hội đồng cùng với các thành viên trong nhóm đề tài.

Tại buổi nghiệm thu, nhóm nghiên cứu đã báo cáo các kết quả chính của đề tài. Thông qua nghiên cứu lý thuyết, khảo sát và phỏng vấn giảng viên và sinh viên các khoá lớp, đề tài đã đánh giá được tính thực tiễn trong giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành tại trường từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao tính thực tiễn trong giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành tại Đại học Ngoại thương – Cơ sở II tại TP. Hồ Chí Minh.

Bên cạnh các kết quả quan trọng mà đề tài đã đạt được, Hội đồng nghiệm thu đã thẳng thẳn đưa ra những nhận xét, ý kiến phản biện mang tính xây dựng để nhóm nghiên cứu hoàn chỉnh Báo cáo tổng kết đề tài và phát triển các hướng nghiên cứu chuyên sâu hơn.

Kết luận của Hội đồng: Đề tài được xếp loại tốt. Sau đây là một số hình ảnh của buổi nghiệm thu

1269-nghiem-thu-chinh-thuc-de-tai-nckh-cap-co-so-nam-2017-de-tai-nang-cao-tinh-thuc-tien-trong-giang-day-tieng-anh-chuyen-nganh-1
Nhóm nghiên cứu và Hội đồng nghiệm thu đề tài
1269-nghiem-thu-chinh-thuc-de-tai-nckh-cap-co-so-nam-2017-de-tai-nang-cao-tinh-thuc-tien-trong-giang-day-tieng-anh-chuyen-nganh-2
ThS Lê Hồng Linh – Chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả nghiên cứu
1269-nghiem-thu-chinh-thuc-de-tai-nckh-cap-co-so-nam-2017-de-tai-nang-cao-tinh-thuc-tien-trong-giang-day-tieng-anh-chuyen-nganh-3
TS Vũ Thị Lan Anh – Uỷ viên phản biện nhận xét, góp ý
1269-nghiem-thu-chinh-thuc-de-tai-nckh-cap-co-so-nam-2017-de-tai-nang-cao-tinh-thuc-tien-trong-giang-day-tieng-anh-chuyen-nganh-4
ThS Nguyễn Thanh Dương – Uỷ viên phản biện nhận xét, góp ý
1269-nghiem-thu-chinh-thuc-de-tai-nckh-cap-co-so-nam-2017-de-tai-nang-cao-tinh-thuc-tien-trong-giang-day-tieng-anh-chuyen-nganh-5
PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – Chủ tịch Hội đồng công bố kết luận của Hội đồng