Nghiệm thu chính thức đề tài “Tăng cường hoạt động đào tạo cho giảng viên tại Cơ sở II trường đại học Ngoại thương”

496

Thực hiện theo Quyết định số 2865/QĐ-ĐHNT-QLKH ngày 27/12/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu sơ bộ đề tài NCKH cấp Cơ sở, thứ sáu ngày 29/12/2017, Cơ sở II tại TP. HCM tổ chức nghiệm thu chính thức đề tài NCKH cấp cơ sở “Tăng cường hoạt động đào tạo cho giảng viên tại Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương”, mã số: NT2016-42 do ThS Trần Thị Bích Nhung làm chủ nhiệm và một số cán bộ giảng viên cơ sở II cùng tham gia thực hiện. Buổi nghiệm thu có sự tham gia của PGS, TS Nguyễn Thị Thu Hà – chủ tịch hội đồng, các ủy viên, thư kí Hội đồng cùng với các thành viên trong nhóm đề tài.

Tại buổi nghiệm thu, nhóm nghiên cứu đã báo cáo các kết quả chính của đề tài. Theo đó, hoạt động đào tạo giảng viên cơ sở II trong thời gian vừa qua đã có sự quan tâm và đầu tư thỏa đáng thông qua sự đa dạng các chương trình đào tạo, bên cạnh đó, nhóm nghiên cứu cũng chỉ ra một số hạn chế trong hoạt động đào tạo cho giảng viên tại Cơ sở II. Trên cơ sở đó và kết quả khảo sát của giảng viên về nhu cầu đào tạo, nhóm nghiên cứu đã đề xuất một số giải pháp từ phía giảng viên, từ Cơ sở II (bao gồm các phòng ban có liên quan), và đưa ra một số kiến nghị đối với Nhà trường nhằm tăng cường hoạt động đào tạo cho giảng viên.

Thành viên Hội đồng đánh giá đề tài nghiên cứu đã đạt được các mục tiêu nghiên cứu đã đề ra, các giải pháp có tính khả thi và phù hợp với điều kiện thực tiễn của Cơ sở II.