Nghiệm Thu Sơ Bộ Đề Tài Khoa Học Và Công Nghệ Cấp Cơ Sở 2018 Do Doanh Nghiệp Đặt Hàng Tại Cơ Sở II

696

Ngày 30/8/2018, tại Trường Đại học Ngoại thương – Cơ sở II tại TP. Hồ Chí Minh, Hội đồng nghiệm thu sơ bộ đề tài KH&CN cấp cơ sở đã tiến hành nghiệm thu sơ bộ đề tài KH&CN cấp Cơ sở 2018: “Hoàn thiện hoạt động Marketing địa phương nhằm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Quảng Nam và xác định cơ hội với công ty cổ phần An Khởi Phát” do TS Phạm Hùng Cường làm chủ nhiệm đề tài. Theo quyết định thành lập hội đồng số 1756/QĐ-ĐHNT của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu là PGS, TS Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Giám đốc Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương. Tham dự buổi nghiệm thu có đầy đủ các thành viên Hội đồng nghiệm thu và các thành viên của nhóm nghiên cứu  đề tài.

Đề tài “Hoàn thiện hoạt động Marketing địa phương nhằm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Quảng Nam và xác định cơ hội với Công ty Cổ phần An Khởi Phát” được kết cấu thành 4 chương, trong đó, Chương 1: Tổng quan về marketing địa phương và mối quan hệ với thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh Quảng Nam; Chương 2: Thực trạng hoạt động marketing địa phương và thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh Quảng Nam (giai đoạn 2008 – 2017); Chương 3: Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần An Khởi Phát và cơ hội đối với Công ty Cổ phần An Khởi Phát trong 5 năm tới; Chuyên đề 4: Hoàn thiện hoạt động marketing địa phương nhằm đẩy mạnh hoạt động thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh Quảng Nam.

Trong bối cảnh cạnh tranh quốc tế và cạnh tranh giữa các địa phương gay gắt như hiện nay, marketing địa phương là một hoạt động ngày càng trở nên quan trọng và cần thiết trong việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Quảng Nam là một địa phương không có nhiều lợi thế về mặt tự nhiên và xã hội so với các địa phương khác thì marketing địa phương lại càng trở nên quan trọng. Chính vì vậy, đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở 2018: Hoàn thiện hoạt động Marketing địa phương nhằm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Quảng Nam và xác định cơ hội với Công ty Cổ phần An Khởi Phát là một đề tài có bước đột phá mang tính thời sự, có ý nghĩa khoa học, thực tiễn và cần thiết cho chính quyền địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và cả Công ty Cổ phần An Khởi Phát.

Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao đề tài đã thể hiện được tổng quan về marketing địa phương và mối quan hệ với thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Quảng Nam, nêu được thực trang hoạt động marketing địa phương và thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào tỉnh Quảng Nam (giai đoạn 2008 – 2017), đánh giá được tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần An Khởi Phát và đề xuất được 8 nhóm giải pháp hoàn thiện Marketing địa phương nhằm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Quảng Nam. Các kết quả này đã cơ bản trả lời được các câu hỏi nghiên cứu và giải quyết được các mục tiêu đề ra.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi nghiệm thu:

1224-nghiem-thu-so-bo-de-tai-khoa-hoc-va-cong-nghe-cap-co-so-2018-do-doanh-nghiep-dat-hang-tai-co-so-ii-1
ThS Mai Hạnh Nguyên – Ủy viên Thư ký công bố Quyết định hội đồng
1224-nghiem-thu-so-bo-de-tai-khoa-hoc-va-cong-nghe-cap-co-so-2018-do-doanh-nghiep-dat-hang-tai-co-so-ii-2
TS Phạm Hùng Cường đại diện nhóm nghiên cứu trình bày các kết quả nghiên cứu chính
1224-nghiem-thu-so-bo-de-tai-khoa-hoc-va-cong-nghe-cap-co-so-2018-do-doanh-nghiep-dat-hang-tai-co-so-ii-3
Hội đồng nghiệm thu chụp hình lưu niệm cùng nhóm nghiên cứu