Trường Đại học Ngoại thương đã phối hợp cùng Ủy Ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận tổ chức hội thảo Khoa học tại Ninh Thuận

780

On May 29th, 2020, People’s Committee of Ninh Thuan province and Foreign Trade University organized the conference named: “Export promotion activities in Ninh Thuan province in the period of 2020-2030 and orientation towards 2035”. This event was well attended by the representatives of Foreign Trade University, enterprises in Ninh Thuan, and People’s Committee of Ninh thuan Province.

Ngày 29/5/2020, Trường Đại học Ngoại thương đã phối hợp cùng Ủy ban nhân dân Tỉnh Ninh Thuận tổ chức hội thảo khoa học “Đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2020-2030 và định hướng đến 2035”.

Chủ trì hội thảo về phía Trường Đại học Ngoại thương có PGS, TS Bùi Anh Tuấn – Hiệu trưởng và về phía lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận có ông Phạm Văn Hậu, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch tỉnh Ninh Thuận. Tham gia hội thảo về phía Trường Đại học Ngoại thương có PGS, TS Vũ Hoàng Nam – đại diện phòng QLKH, TS Trần Quốc Trung – Phó Giám đốc Cơ sở II, TS Phạm Hùng Cường – đại diện Ban QLKH-HTQT của Cơ sở II cùng các giảng viên của Trường Đại học Ngoại thương. Về phía tỉnh Ninh Thuận có đại diện các Sở, Ban, Ngành gồm đại diện Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục Hải quan tỉnh, đại diện Ngân hàng Nhà nước cùng sự tham gia đông đảo của các doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu, các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh.

Hội thảo được tổ chức trong bối cảnh kinh tế – xã hội của tỉnh Ninh Thuận đang có sự chuyển biến mạnh mẽ về cơ cấu kinh tế theo hướng tập trung đẩy mạnh phát triển các ngành mới trong đó trọng điểm là ngành năng lượng tái tạo gồm điện gió và điện mặt trời. Tuy vậy, hoạt động xuất khẩu với các mục tiêu, đặc biệt là mục tiêu tăng tổng kim ngạch xuất khẩu, trên địa bàn tỉnh trong nhiều năm qua chưa tương xứng với những tiềm năng, thế mạnh của tỉnh và không đạt kế hoạch của tỉnh đặt ra. Cơ cấu sản phẩm xuất khẩu và cơ cấu thị trường xuất khẩu của tỉnh chậm thay đổi. Trên cơ sở các chỉ đạo của tỉnh về thực hiện nhiệm vụ đẩy mạnh xuất khẩu trong thời gian tới, đại diện các Sở, Ban, Ngành của tỉnh đã trình bày các tham luận về các vấn đề liên quan tới quản lý nhà nước về xuất khẩu. Đại diện các doanh nghiệp tại hội thảo đã nêu lên những khó khăn, vướng mắc gặp phải trong quá trình xuất khẩu. Các nhà khoa học Trường Đại học Ngoại thương đã trình bày các kết quả nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất, kiến nghị đối với tỉnh Ninh Thuận nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn trong xuất khẩu, các giải pháp đối với các doanh nghiệp xuất khẩu nhằm tận dụng lợi thế của tỉnh, vượt qua thách thức, thích ứng với bối cảnh mới ở trong nước và quốc tế tăng cường xuất khẩu. Các đại biểu tham dự Hội thảo đã trao đổi, thảo luận sôi nổi nhằm làm rõ các vấn đề nêu trên.

Ngoài hội thảo khoa học nói trên, thực hiện đặt hàng của tỉnh Ninh Thuận, Trường Đại học Ngoại thương đang triển khai một đề tài khoa học – công nghệ cấp tỉnh nhằm đánh giá thực trạng và tìm ra các giải pháp tổng thể để đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu của tỉnh trong giai đoạn 2020-2030 và định hướng đến năm 2035.

PGS, TS Bùi Anh Tuấn – Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương phát biểu khai mạc hội thảo

(Prof. Dr Bui Anh Tuan, The president of Foreign Trade University delivered the opening speech) 

PGS, TS Bùi Anh Tuấn – Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương chụp hình cùng nhóm nghiên cứu đề tài tại Hội thảo

(Prof. Dr Bui Anh Tuan, The president of Foreign Trade University took a photograph with the research team)