Trường Đại học Ngoại thương Cơ sở 2 tại TP. HCM tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài Khoa học và công nghệ cấp Bộ (Bộ Giáo dục và Đào tạo “Nâng cao năng lực quản trị tài chính của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở khu vực Đông Nam Bộ”, mã số B2016-NTH-03

503

Thực hiện Quyết định số 1519/QĐ-ĐHNT ngày 12/07/2018 về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở  đề tài Khoa học và công nghệ cấp Bộ (Bộ Giáo dục và Đào tạo), vào lúc 9g00 thứ 5 ngày 19/07/2018, Trường Đại học Ngoại thương Cơ sở 2 tại TP. HCM đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài Khoa học và công nghệ cấp Bộ “Nâng cao năng lực quản trị tài chính của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở khu vực Đông Nam Bộ”, mã số B2016-NTH-03 do TS. Nguyễn Thị Hoàng Anh làm chủ nhiệm đề tài.

Buổi nghiệm thu có sự tham gia của PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – chủ tịch Hội đồng, các ủy viên, thư ký Hội đồng cùng với các thành viên trong nhóm đề tài.

Tại buổi nghiệm thu, nhóm nghiên cứu đã báo cáo các kết quả chính của đề tài. Đề tài đã tiến hành khảo sát 357 doanh nghiệp với các loại hình doanh nghiệp và lĩnh vực kinh doanh khác nhau để đo lường và đánh giá năng lực quản trị tài chính của các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) ở khu vực Đông Nam Bộ, cũng như nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực quản trị tài chính của các doanh nghiệp này. Trên cơ sở đó, đề tài đã đề xuất một số giải pháp giúp nâng cao năng lực quản trị tài chính của các DNNVV. Các giải pháp tập trung vào nâng cao kiến thức về tài chính và quản trị tài chính cho doanh nghiệp, đặc biệt chủ doanh nghiệp; xây dựng hệ thống thông tin tài chính phục vụ việc ra quyết định; và tổ chức thực hiện hoạt động quản trị tài chính. Trong từng giải pháp, đề tài đặc biệt lưu ý đến các đặc trưng khác biệt giữa DNNVV và doanh nghiệp lớn để đề xuất các cách thực hiện phù hợp cho DNVVV.

Trong buổi nghiệm thu, Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá cao nỗ lực của nhóm nghiên cứu thể hiện qua những kết quả đã đạt được. Bên cạnh những mặt được, các thành viên Hội đồng nghiệm thu đã thẳng thắn đưa ra những nhận xét, những ý kiến phản biện mang tính xây dựng để nhóm nghiên cứu hoàn chỉnh Báo cáo tổng kết đề tài và phát triển các hướng nghiên cứu chuyên sâu hơn.

Kết thúc buổi nghiệm thu, nhóm đề tài cảm ơn Hội đồng đã dành thời gian đọc góp ý và hoàn toàn tiếp thu các ý kiến đóng góp từ các thành viên Hội đồng.

Hình ảnh của buổi nghiệm thu ngày 19/07/2018.

1169-nghiem-thu-cap-co-so-de-tai-khoa-hoc-va-cong-nghe-cap-bo-bo-giao-duc-va-dao-tao-nang-cao-nang-luc-quan-tri-tai-chinh-cua-cac-doanh-nghiep-no-va-vua-o-khu-vuc-dong-nam-bo
Hội đồng nghiệm thu sơ bộ và các thành viên nhóm nghiên cứu