Trường Đại học Ngoại thương Cơ sở 2 tại TP. HCM tổ chức nghiệm thu sơ bộ đề tài Khoa học và công nghệ cấp cơ sở “Cam kết về cơ chế trách nhiệm của các nhà cung cấp dịch vụ (IPS) trong Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và giải pháp đối với Việt

643

Thực hiện Quyết định số 1904/QĐ-ĐHNT ngày 05/09/2018 về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu sơ bộ đề tài Khoa học và công nghệ cấp cơ sở, vào lúc 9g30 thứ 6 ngày 14/09/2018, Trường Đại học Ngoại thương Cơ sở 2 tại TP. HCM đã tổ chức nghiệm thu sơ bộ đề tài Khoa học và công nghệ cấp cơ sở  “Cam kết về cơ chế trách nhiệm của các nhà cung cấp dịch vụ (IPS) trong Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và giải pháp đối với Việt Nam”, mã số NT2017-43 do TS. Phạm Thị Mai Khanh làm chủ nhiệm đề tài.

Buổi nghiệm thu có sự tham gia của PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – chủ tịch Hội đồng, các ủy viên, thư ký Hội đồng cùng với các thành viên trong nhóm đề tài.

Tại buổi nghiệm thu, nhóm nghiên cứu đã báo cáo các kết quả chính của đề tài. Đề tài nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn cũng như ý nghĩa và yêu cầu của điều khoản cam kết liên quan tới nhà cung cấp dịch vụ internet (ISP) tại Mục J, Chương 18 của Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương. Kết quả nghiên cứu cho thấy, cho dù đã được bảo lưu bởi các quốc gia ký kết Hiêp định Đối tác toàn diện và tiến bô xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), các cam kết về cơ chế trách nhiệm của các ISP đối với xâm phạm quyền tác giả (QTG) của người sử dụng trong Hiệp định TPP vẫn có thể được sử dụng làm cơ sở cho việc điều chỉnh các quy định hiện hành của Việt Nam, giảm tính không chắc chắn của môi trường pháp lý và giúp thực thi hiệu qủa hơn QTG trong môi trường internet. Nhóm tác giả cũng đề xuất một mô hình thực thi linh hoạt, điều chỉnh một phần các quy định hiện hành, hướng vào cân bằng quyền và nghĩa vụ của các ISP cũng như bảo vệ hợp lý các độc quyền của chủ sở hữu QTG tại Việt Nam.

Trong buổi nghiệm thu, Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá cao nỗ lực của nhóm nghiên cứu. Bên cạnh đó, các thành viên Hội đồng nghiệm thu cũng đã thẳng thắn đưa ra những ý kiến phản biện mang tính xây dựng để nhóm nghiên cứu hoàn chỉnh Báo cáo tổng kết đề tài và phát triển các hướng nghiên cứu chuyên sâu hơn.

Kết thúc buổi nghiệm thu, nhóm nghiên cứu cảm ơn Hội đồng đã dành thời gian đọc góp ý đề tài và hoàn toàn tiếp thu các ý kiến đóng góp từ các thành viên Hội đồng.

Hình ảnh của buổi nghiệm thu ngày 14/09/2018

1242-truong-dai-hoc-ngoai-thuong-co-so-2-tai-tphcm-to-chuc-nghiem-thu-so-bo-de-tai-khoa-hoc-va-cong-nghe-cap-co-so
Hội đồng nghiệm thu sơ bộ và các thành viên nhóm nghiên cứu