Trường Đại học Ngoại thương Cơ sở 2 tại TP. HCM tổ chức nghiệm thu sơ bộ đề tài Khoa học và công nghệ cấp cơ sở “Nghiên cứu mức độ liên kết giữa các thị trường chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương”, mã số NT2017-41

457

Thực hiện Quyết định số 1826/QĐ-ĐHNT ngày 30/08/2018 về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu sơ bộ đề tài Khoa học và công nghệ cấp cơ sở, vào lúc 8g00 thứ 6 ngày 14/09/2018, Trường Đại học Ngoại thương Cơ sở 2 tại TP. HCM đã tổ chức nghiệm thu sơ bộ đề tài Khoa học và công nghệ cấp cơ sở  “Nghiên cứu mức độ liên kết giữa các thị trường chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương”, mã số NT2017-41 do TS. Nguyễn Thị Hoàng Anh làm chủ nhiệm đề tài.

Buổi nghiệm thu có sự tham gia của PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – chủ tịch Hội đồng, các ủy viên, thư ký Hội đồng cùng với các thành viên trong nhóm đề tài.

Tại buổi nghiệm thu, nhóm nghiên cứu đã báo cáo các kết quả chính của đề tài. Đề tài nghiên cứu mức độ liên kết giữa các thị trường chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương, sử dụng phương pháp phân tích dựa trên phân rã phương sai của Diebold và Yilmaz (2014). Kết quả nghiên cứu cho thấy, cùng với xu hướng hội nhập quốc tế của các quốc gia, các thị trường trong khu vực có mức độ liên kết tương đối cao. Nghiên cứu mức độ liên kết động qua thời gian cho thấy mức độ liên kết giữa các thị trường phản ứng với các sự kiện kinh tế và, nói chung, tăng đáng kể trong thời gian khủng hoảng. Trên cơ sở đó, đề tài đề xuất một số gợi ý chính sách cho Việt nam để tận dụng được các mặt tích cực của hội nhập, thu hút được dòng vốn nước ngoài làm động lực cho phát triển, nhưng cũng đồng thời hạn chế ảnh hưởng tiêu cực từ các cú sốc bất lợi trên thị trường quốc tế.

Trong buổi nghiệm thu, Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá cao nỗ lực của nhóm nghiên cứu. Bên cạnh đó, các thành viên Hội đồng nghiệm thu cũng đã thẳng thắn đưa ra những ý kiến phản biện mang tính xây dựng để nhóm nghiên cứu hoàn chỉnh Báo cáo tổng kết đề tài và phát triển các hướng nghiên cứu chuyên sâu hơn.
Kết thúc buổi nghiệm thu, nhóm nghiên cứu cảm ơn Hội đồng đã dành thời gian đọc góp ý đề tài và hoàn toàn tiếp thu các ý kiến đóng góp từ các thành viên Hội đồng.

Hình ảnh của buổi nghiệm thu ngày 14/09/2018

1243-truong-dai-hoc-ngoai-thuong-co-so-2-tai-tphcm-to-chuc-nghiem-thu-so-bo-de-tai-khoa-hoc-va-cong-nghe-cap-co-so
Hội đồng nghiệm thu sơ bộ và các thành viên nhóm nghiên cứu