Trường Đại học Ngoại thương – Cơ sở II tại TP. HCM tổ chức nghiệm thu chính thức đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2018 “Các yếu tố ảnh hưởng đến đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam”

459

Thực hiện theo Quyết định số 2197/QĐ-ĐHNT-QLKH ngày 26/8/2019 về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu sơ bộ đề tài NCKH cấp Cơ sở của Trường Đại học Ngoại thương, vào lúc 16g00 ngày 28/8/2019, Trường Đại học Ngoại thương – Cơ sở II tại TP. HCM tổ chức nghiệm thu sơ bộ đề tài NCKH cấp cơ sở “Ảnh hưởng của thành viên hội đồng quản trị độc lập đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam”, mã số: NT2018-26 do TS Trần Quốc Trung làm chủ nhiệm đề tài. Tham gia hội đồng nghiệm thu có các giảng viên, nhà khoa học: PGS, TS Nguyễn Xuân Minh (Chủ tịch Hội đồng), TS Nguyễn Thu Hằng (Ủy viên – Phản biện), TS Phạm Hùng Cường (Ủy viên – Thư ký).

Sự tách rời quyền sở hữu và quyền quản lý trong doanh nghiệp làm phát sinh vấn đề đại diện. Với sự bất cân xứng về thông tin, những người được ủy quyền, tức là đội ngũ quản lý cấp cao của doanh nghiệp có thể sử dụng các nguồn lực của doanh nghiệp phục vụ cho lợi ích của bản thân mình thay vì tối đa hóa lợi ích của các cổ đông. Vì vậy, chủ sở hữu doanh nghiệp phải áp dụng các biện pháp quản trị công ty để khắc phục vấn đề đại diện và thành viên hội đồng quản trị độc lập là một trong những cơ chế hữu hiệu. Dựa trên mẫu dữ liệu gồm 1.003 quan sát từ 169 công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM giai đoạn 2010 – 2017, kết quả nghiên cứu cho thấy bằng chứng về tác động tích cực của các biện pháp bổ nhiệm thành viên hội đồng quản trị độc lập đến lợi nhuận của doanh nghiệp. Hội đồng quản trị bao gồm nhiều thành viên độc lập sẽ giúp giám sát các hoạt động của đội ngũ quản lý doanh nghiệp một cách tốt hơn, từ đó giúp hạn chế khả năng cấu kết trong nội bộ và gây phương hại đến lợi ích của chủ sở hữu. Đồng thời hoạt động giám sát của các thành viên hội đồng quản trị độc lập cũng giúp giảm thiểu chi phí đại diện. Thêm vào đó, dựa trên kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm quản lý của mình, các thành viên hội đồng quản trị độc lập có thể tư vấn cho doanh nghiệp và nhờ đó giúp các doanh nghiệp cải thiện kết quả hoạt động kinh doanh.
Tại buổi nghiệm thu, các thành viên của Hội đồng đã thẳng thắn đưa ra những nhận xét, những ý kiến phản biện mang tính xây dựng để nhóm nghiên cứu hoàn chỉnh báo cáo kết quả nghiên cứu của đề tài và chuẩn bị cho buổi nghiệm thu chính thức.
Sau đây là hình ảnh tại buổi nghiệm thu sơ bộ:

1847-ban-tin-NTSB-de-tai-cs-2018-26
PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – Chủ tịch hội đồng và các thành viên hội đồng nghiệm thu sơ bộ chụp hình cùng TS Trần Quốc Trung – Chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên cứu