Trường Đại học Ngoại thương – Cơ sở II tại TP. HCM tổ chức nghiệm thu chính thức đề tài NCKH cấp Cơ sở năm 2019 “Hoạt động Marketing của các doanh nghiệp bán lẻ trên địa bàn TP. HCM”

727

*Foreign Trade University Ho Chi Minh City Campus held the official acceptance meeting of the scentific research project entitled “Marketing activities of retail businesses in Ho Chi Minh City”.

In the morning of May 4th, 2020, at Foreign Trade University – Ho Chi Minh City Campus, the Campus Acceptance Council held an official acceptance meeting of the scientific research project on “Marketing activities of retail businesses in Ho Chi Minh City” conducted by Dr Pham Hung Cuong, chairman of the project.

Attending the official acceptance meeting were Prof. Dr Nguyen Xuan Minh, Chairman of the Acceptance Council and many scientists in the Council of Project Assessment.

At the official acceptance meeting of the project, the Acceptance Council highly appreciated the theoretical and practical issues on marketing activities of retail businesses in Ho Chi Minh City. In addition, the Acceptance Council also provided some objective feedbacks and orientations for the research team to complete the research report and develop more intensive research directions.

Thực hiện theo Quyết định 624/QĐ-ĐHNT ngày 17/04/2020 về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu chính thức đề tài KH&CN cấp Cơ sở của Trường Đại học Ngoại thương, ngày 04/05/2020, Trường Đại học Ngoại thương – Cơ sở II tại TP. HCM đã tổ chức nghiệm thu chính thức đề tài NCKH cấp Cơ sở năm 2019 do doanh nghiệp đặt hàng “Hoạt động Marketing của các doanh nghiệp bán lẻ trên địa bàn TP. HCM”,  mã số NTDN2019-04 do TS Phạm Hùng Cường làm chủ nhiệm đề tài. Tham gia hội đồng nghiệm thu có các nhà khoa học trong và ngoài trường: PGS, TS Nguyễn Xuân Minh (Chủ tịch Hội đồng), TS Trần Quốc Trung (Ủy viên – Phản biện), Bà Đàm Thị Thanh Tâm  (Ủy viên – Phản biện), TS Trần Nguyên Chất (Ủy viên), ThS Mai Hạnh Nguyên (Ủy viên – Thư ký).

Trong buổi nghiệm thu, Hội đồng đánh giá cao nỗ lực của nhóm nghiên cứu thể hiện qua những kết quả đã đạt được, cụ thể như đề tài đã hệ thống hóa cơ sở lý luận về hoạt động Marketing trong lĩnh vực bán lẻ, phân tích thực trạng hoạt động Marketing của các doanh nghiệp bán lẻ tại TP.HCM và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động Marketing của các doanh nghiệp bán lẻ tại TP.HCM (giai đoạn 2020-2025).

Bên cạnh đó, các thành viên của Hội đồng nghiệm thu đã đưa ra những nhận xét, những ý kiến phản biện khách quan để nhóm nghiên cứu hoàn chỉnh báo cáo kết quả nghiên cứu của đề tài và phát triển các hướng nghiên cứu chuyên sâu hơn. Sau đây là hình ảnh của buổi nghiệm thu:

 

PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – Chủ tịch Hội đồng và các thành viên hội đồng nghiệm thu chính thức chụp hình cùng TS Phạm Hùng Cường – Chủ nhiệm đề tài
(Prof. Dr Nguyen Xuan Minh, Chairman of the Acceptance Council and members of the Acceptance Council took a photograph with Dr Pham Hung Cuong, Chairman of the project