Trường Đại học Ngoại thương – Cơ sở II tại TP. HCM tổ chức nghiệm thu chính thức đề tài NCKH cấp Cơ sở năm 2019 “Xây dựng khung chiến lược phát triển Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại TP. HCM”

730

* Foreign Trade University – Ho Chi Minh City Campus held the official acceptance meeting of the scentific research project entitled “Building the strategic framework for the development of Foreign Trade University – Ho Chi Minh City Campus”.

On May 4th, 2020, at Foreign Trade University – Ho Chi Minh City Campus, the Campus Acceptance Council held an official acceptance meeting of the scientific research project on “Building the strategic framework for the development of Foreign Trade University – Ho Chi Minh City Campus” conducted by Prof. Dr Nguyen Xuan Minh and  his research team.

Attending the official acceptance meeting were Prof. Dr Nguyen Thi Thu Ha, Chairman of the Acceptance Council and many scientists in the Council of Project Assessment.

At the official acceptance meeting of the project, the Acceptance Council assessed and clarified the theoretical and practical issues on building the strategic framework for the development of Foreign Trade University – Ho Chi Minh City Campus. In addition, the Acceptance Council also provided some objective feedbacks and orientations for the research team to complete the research report and develop more intensive research directions.

Thực hiện theo Quyết định 623/QĐ-ĐHNT ngày 17/04/2020 về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu chính thức đề tài KH&CN cấp Cơ sở của Trường Đại học Ngoại thương, ngày 04/05/2020, Trường Đại học Ngoại thương – Cơ sở II tại TP. HCM đã tổ chức nghiệm thu chính thức đề tài NCKH cấp Cơ sở năm 2019 Xây dựng khung chiến lược phát triển Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại TP. HCM, mã số NTCS2019-18 do PGS, TS Nguyễn Xuân Minh làm chủ nhiệm đề tài.

Tham gia hội đồng nghiệm thu có các nhà khoa học: PGS, TS Nguyễn Thị Thu Hà (Chủ tịch Hội đồng), PGS, TS Nguyễn Tiến Hoàng (Ủy viên – Phản biện), TS Nguyễn Thị Minh Hà (Ủy viên – Phản biện), TS Trần Quốc Trung (Ủy viên), TS Phạm Hùng Cường (Ủy viên – Thư ký).

Trong buổi nghiệm thu, Hội đồng đánh giá cao nỗ lực của nhóm nghiên cứu thể hiện qua những kết quả đã đạt được, cụ thể như đề tài đã hệ thống hóa các bước triển khai xây dựng khung chiến lược đối với một đơn vị trực thuộc trường đại học; Phân tích thực trạng hoạt động của Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại TP. Hồ Chí Minh và môi trường hoạt động liên quan; Xác định cơ hội và thách thức giai đoạn 2020 – 2030, phân tích và tổng hợp SWOT, nhận diện các chiến lược và đề xuất sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, mục tiêu chiến lược, định vị chiến lược, năng lực cạnh tranh cốt lõi, lộ trình thực hiện chiến lược năm 2020-2025 và 2025- 2030, kế hoạch thực hiện chiến lược, tổ chức thực hiện chiến lược và kiến nghị với Nhà trường.

Bên cạnh đó, các thành viên của Hội đồng nghiệm thu đã đưa ra những nhận xét, những ý kiến phản biện khách quan để nhóm nghiên cứu hoàn chỉnh báo cáo kết quả nghiên cứu của đề tài và phát triển các hướng nghiên cứu chuyên sâu hơn. Sau đây là hình ảnh của buổi nghiệm thu:

PGS, TS Nguyễn Thị Thu Hà – Chủ tịch Hội đồng và các thành viên hội đồng nghiệm thu chính thức chụp hình cùng PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – Chủ nhiệm đề tài và các thành viên nhóm nghiên cứu
(Prof. Dr Nguyen Thi Thu Ha, Chairman of the Acceptance Council and Members of the Acceptance Council took a photograph with Prof. Dr Nguyen Xuan Minh and his research team)