Trường Đại học Ngoại thương tổ chức nghiệm thu chính thức đề tài khoa học và công nghệ cấp Cơ sở “Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng thực phẩm an toàn của người tiêu dùng Thành phố Hồ Chí Minh”

502

Thực hiện Quyết định số 2151/QĐ-ĐHNT ngày 25/09/2018 về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu chính thức đề tài Khoa học và công nghệ cấp cơ sở của Trường Đại học Ngoại thương, vào lúc 14h00 thứ 3 ngày 09/10/2018, Trường Đại học Ngoại thương Cơ sở II tại TP. HCM đã tổ chức nghiệm thu chính thức đề tài Khoa học và công nghệ cấp cơ sở “Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng thực phẩm an toàn của người tiêu dùng thành phố Hồ Chí Minh”, mã số NT2017-44 do ThS.Nguyễn Thúy Phương làm chủ nhiệm đề tài.

Buổi nghiệm thu có sự tham gia của PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – chủ tịch Hội đồng, các ủy viên, thư ký Hội đồng cùng với các thành viên trong nhóm đề tài.

Tại buổi nghiệm thu, nhóm nghiên cứu đã báo cáo các kết quả chính của đề tài. Kết quả nghiên cứu cho thấy, các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi mua thực phẩm an toàn của người tiêu dùng gồm sức khỏe, sự hiểu biết, giá, chất lượng sản phẩm, sự thuận tiện và nhóm tham khảo. Trên cơ sở đó, nhóm tác giả cũng đề xuất một số giải pháp cho nhà nước và doanh nghiệp để thúc đẩy hành vi mua thực phẩm của người tiêu dùng tại thành phố Hồ Chí Minh.

Theo nhóm nghiên cứu, ý nghĩa thực tiễn đặt ra cho đề tài là các kết quả nghiên cứu của đề tài có thể đem lại những đóng góp quan trọng cho doanh nghiệp trong thu hút người tiêu dùng thành phố Hồ Chí Minh tiêu dùng thực phẩm an toàn, giúp nhân rộng mô hình sản xuất và tiêu dùng thực phẩm an toàn. Đồng thời, đề tài cũng giúp các nhà hoạch định chính sách thuận tiện hơn trong việc lựa chọn cách thức và nội dung tuyên truyền, phổ biến về về thực phẩm an toàn, tạo cơ sở đề xuất biện pháp xử lý phù hợp đối với những hành vi kinh doanh thực phẩm bẩn và xây dựng những cơ chế, chính sách hỗ trợ phù hợp cho doanh nghiệp. Đề tài còn có giá trị tham khảo cho các doanh nghiệp tại các tỉnh, thành phố khác trong cả nước. Đồng thời cũng là cơ sở cho những nghiên cứu sâu hơn về sau trong lĩnh vực thực phẩm an toàn này.

Trong buổi nghiệm thu, Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá cao nỗ lực của nhóm nghiên cứu khi lựa chọn một đề tài mang tính thời sự, thiết thực trong bổi cảnh vấn đề an toàn thực phẩm hiện nay đang lên mức báo động, trở thành sự bất an của cộng đồng. Bên cạnh đó, các thành viên Hội đồng nghiệm thu cũng có lời khen nhóm nghiên cứu trong thời gian ngắn đã rất tiếp thu và hoàn thiện đề tàim nhanh chóng sau buổi nghiệm thu sơ bộ, đồng thời cũng đã thẳng thắn đưa ra những ý kiến phản biện mang tính xây dựng để nhóm nghiên cứu phát triển các hướng nghiên cứu chuyên sâu hơn.
Kết thúc buổi nghiệm thu, nhóm nghiên cứu cảm ơn Hội đồng đã dành thời gian đọc góp ý đề tài và hoàn toàn tiếp thu các ý kiến đóng góp từ các thành viên Hội đồng.

Kết luận của Hội đồng: Đề tài được xếp loại tốt.

Dưới đây là hình ảnh của buổi nghiệm thu ngày 09/10/2018

1288-truong-dai-hoc-ngoai-thuong-to-chuc-nghiem-thu-chinh-thuc-de-tai-khoa-hoc-va-cong-nghe-cap-co-so
PGS,TS Nguyễn Xuân Minh – chủ tịch Hội đồng, cùng các thành viên Hội đồng chúc mừng và chụp ảnh lưu niệm cùng với nhóm thực hiện đề tài sau buổi nghiệm thu.