Trường Đại học Ngoại thương tổ chức nghiệm thu chính thức đề tài NCKH cấp cơ sở 2017 “Phát huy tính tích cực của sinh viên trong việc học các môn Toán tại trường Đại học Ngoại thương CS2” tại Cơ sở 2 TP.HCM

525

Thực hiện theo Quyết định số 2278/QĐ-ĐHNT ngày 08/10/2018, vào 15h30 – 16h45 ngày 17/10/2018 Trường Đại học Ngoại thương Cơ sở 2 tại TP.HCM tổ chức nghiệm thu chính thức đề tài NCKH cấp cơ sở “Phát huy tính tích cực của sinh viên trong việc học các môn Toán tại trường Đại học Ngoại thương CS2”, mã số: NT2017-10 do ThS Nguyễn Đăng Quang (chủ nhiệm) và nhóm giảng viên thuộc Bộ môn Cơ sở – Cơ bản thực hiện.

Tham gia hội đồng nghiệm thu có các giảng viên, nhà khoa học trong và ngoài trường: PGS, TS Nguyễn Xuân Minh (Chủ tịch), ThS Mai Hạnh Nguyên  (Ủy viên – Thư ký), TS Lê Thị Thiên Hương   (Ủy viên – Phản biện), TS Trần Nguyên Chất (Ủy viên – Phản biện), TS Phạm Thị Mai Khanh (Ủy viên).

Trong buổi nghiệm thu, nhóm nghiên cứu đã báo cáo các kết quả chính của đề tài. Kết quả nghiên cứu cho thấy mức độ tác động của các yếu tố ảnh hưởng đến tính tích cực học Toán của sinh viên Trường Đại học Ngoại thương, Cơ sở 2 TP. Hồ Chí Minh như kinh nghiệm học tập của sinh viên, nhận thức của sinh viên, thái độ của giảng viên, và môi trường học tập,…. Trên cơ sở đó đề xuất những hàm ý chính sách (như hình thành tính tích cực trong học tập các môn toán của sinh viên thông qua việc nâng cao ý thức tự học, áp dụng các phương pháp giảng dạy tích cực nhằm phát huy tính tích cực của sinh viên trong học tập các môn toán, các kiến nghị đối với giảng viên và sinh viên trong giảng dạy và học tập…) nhằm nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy và học tập, giúp cho cơ quan hữu quan (nhà trường) đưa ra các chính sách hợp lý trong chính sách quản lý và giảng dạy, giúp sinh viên hình thành thái độ tích cực và từ đó đạt kết quả tốt hơn trong học tập.

Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá cao nỗ lực của nhóm nghiên cứu thể hiện qua những kết quả đã đạt được. Bên cạnh đó hội đồng đã xem xét mức độ chỉnh sửa của đề tài dựa trên những đánh giá, góp ý các ủy viên phản biện từ hội đồng nghiệm thu sơ bộ. Hội đồng đã thẳng thắn đưa ra những nhận xét, những ý kiến phản biện mang tính xây dựng để nhóm nghiên cứu hoàn chỉnh báo cáo kết quả nghiên cứu và phát triển các hướng nghiên cứu chuyên sâu hơn.

Kết thúc buổi nghiệm thu, nhóm nghiên cứu cảm ơn Hội đồng đã dành thời gian đọc góp ý đề tài và hoàn toàn tiếp thu các ý kiến đóng góp từ các thành viên Hội đồng.

Kết luận của Hội đồng: Đề tài được xếp loại tốt.

Hình ảnh của buổi nghiệm thu ngày 17/10/2018

1301-phat-huy-tinh-tich-cuc-cua-sinh-vien-trong-viec-hoc-cac-mon-toan-tai-truong-dai-hoc-ngoai-thuong-cs2-tai-co-so-2-tphcm
PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – chủ tịch Hội đồng và các uỷ viên chụp ảnh cùng với những thành viên của nhóm đề tài sau buổi nghiệm thu