Trường Đại học Ngoại thương tổ chức nghiệm thu sơ bộ đề tài NCKH cấp cơ sở 2017 “Phát huy tính tích cực của sinh viên trong việc học các môn Toán tại trường Đại học Ngoại thương CS2” tại Cơ sở 2 TP.HCM

424

Thực hiện theo Quyết định số 1995/QĐ-ĐHNT ngày 14/09/2018, vào 10h00 – 10h30 ngày 21/09/2018 Trường Đại học Ngoại thương Cơ sở 2 tại TP. HCM tổ chức nghiệm thu sơ bộ đề tài NCKH cấp cơ sở “Phát huy tính tích cực của sinh viên trong việc học các môn Toán tại trường Đại học Ngoại thương CS2”, mã số: NT2017-10 do ThS Nguyễn Đăng Quang (chủ nhiệm) và nhóm giảng viên thuộc Bộ môn Cơ sở – Cơ bản thực hiện.

Tham gia hội đồng nghiệm thu có các giảng viên, nhà khoa học trong và ngoài trường: PGS.TS Nguyễn Xuân Minh (Chủ tịch Hội đồng), ThS Mai Hạnh Nguyên (Ủy viên – Thư ký), TS Phạm Thị Mai Khanh (Ủy viên – Phản biện)

Trong buổi nghiệm thu, Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá cao nỗ lực của nhóm nghiên cứu thể hiện qua những kết quả đã đạt được. Đề tài đã xác định và đo lường mức độ tác động của các yếu tố ảnh hưởng đến tính tích cực học Toán của sinh viên Trường Đại học Ngoại thương, Cơ sở 2 TP. Hồ Chí Minh (như kinh nghiệm học tập của sinh viên, nhận thức của sinh viên, thái độ của giảng viên, và môi trường học tập,…). Trên cơ sở đó, đề tài cũng đề xuất những hàm ý chính sách (như hình thành tính tích cực trong học tập các môn toán của sinh viên thông qua việc nâng cao ý thức tự học, áp dụng các phương pháp giảng dạy tích cực nhằm phát huy tính tích cực của sinh viên trong học tập các môn toán, các kiến nghị đối với giảng viên và sinh viên trong giảng dạy và học tập…) nhằm nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy và học tập, giúp cho cơ quan hữu quan (nhà trường) đưa ra các chính sách hợp lý trong chính sách quản lý và giảng dạy, giúp sinh viên hình thành thái độ tích cực và từ đó đạt kết quả tốt hơn trong học tập.

Bên cạnh những mặt được, các thành viên Hội đồng nghiệm thu đã thẳng thắn đưa ra những nhận xét, những ý kiến phản biện mang tính xây dựng để nhóm nghiên cứu hoàn chỉnh Báo cáo kết quả nghiên cứu và phát triển các hướng nghiên cứu chuyên sâu hơn.

Kết thúc buổi nghiệm thu, nhóm nghiên cứu cảm ơn Hội đồng đã dành thời gian đọc góp ý đề tài và hoàn toàn tiếp thu các ý kiến đóng góp từ các thành viên Hội đồng.

Hình ảnh của buổi nghiệm thu ngày 21/9/2018:

1256-truong-dhnt-to-chuc-nghiem-thu-so-bo-de-tai-nckh-cap-co-so-2017
PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – chủ tịch Hội đồng và các uỷ viên chụp ảnh cùng với những thành viên của nhóm đề tài sau buổi nghiệm thu