Trường Đại học Ngoại thương – Cơ sở II tại TP. HCM tổ chức nghiệm thu chính thức đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2018 “Các yếu tố ảnh hưởng đến đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam”

470

Thực hiện theo Quyết định số 2359/QĐ-ĐHNT-QLKH ngày 06/9/2019 về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu chính thức đề tài NCKH cấp Cơ sở của Trường Đại học Ngoại thương, vào lúc 14g00 thứ 4 ngày 18/9/2019, Trường Đại học Ngoại thương – Cơ sở II tại TP. HCM tổ chức nghiệm thu chính thức đề tài NCKH cấp cơ sở “Các yếu tố ảnh hưởng đến đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam”, mã số: NTCS2018-22 do ThS Nguyễn Thị Mai làm chủ nhiệm đề tài.

Tham gia hội đồng nghiệm thu có các giảng viên, nhà khoa học trong và ngoài trường: PGS, TS Nguyễn Xuân Minh (Chủ tịch Hội đồng), PGS., TS Nguyễn Thị Thu Hà, (Ủy viên – Phản biện), TS Trần Thanh Long (Ủy viên – Phản biện), TS Trần Quốc Trung (Ủy viên), TS Phạm Hùng Cường (Ủy viên – Thư ký).

Trong buổi nghiệm thu, Hội đồng đánh giá cao nỗ lực của nhóm nghiên cứu thể hiện qua những kết quả đã đạt được, cụ thể như đề tài đã xác định và đo lường mức độ tác động của các yếu tố như: thời gian hoạt động, quy mô của doanh nghiệp, việc đào tạo lao động, hoạt động xuất khẩu, áp lực cạnh tranh, nhận hỗ trợ của chính phủ, giới tính, trình độ chuyên môn của chủ doanh nghiệp… ảnh hưởng đến khả năng đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam. Trên cơ sở đó, đề tài cũng đề xuất những chính sách hợp lý, góp phần tăng khả năng đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, hoàn thiện quan hệ giữa các yếu tố ảnh hưởng và khả năng đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam như hỗ trợ tài chính, kỹ thuật của chính phủ, nâng cao nhận thức về đổi mới công nghệ của chủ doanh nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tiếp cận, tăng cường đầu tư máy móc …

Bên cạnh đó, các thành viên của Hội đồng nghiệm thu đã thẳng thắn đưa ra những nhận xét, những ý kiến phản biện mang tính xây dựng để nhóm nghiên cứu hoàn chỉnh báo cáo kết quả nghiên cứu của đề tài và phát triển các hướng nghiên cứu chuyên sâu hơn.

Kết luận của Hội đồng: Đề tài xếp loại tốt.

Hình ảnh của buổi nghiệm thu

1899-cac-yeu-to-anh-huong-den-doi-moi-cong-nghe-cua-cac-doanh-nghiep-nho-va-vua-vn
PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – Chủ tịch Hội đồng và các thành viên Hội đồng nghiệm thu chính thức chụp hình cùng ThS Nguyễn Thị Mai – Chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên cứu