Hướng dẫn dành cho người học các chương trình Đào tạo Quốc tế triển khai tại Cơ sở II

594

Căn cứ Khoản 3 Điều 2 Quy chế Tổ chức hoạt động của Cơ sở II (Ban hành kèm theo Quyết định số 333/QĐ-CSII ngày 22/2/2022 của Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại thương), theo đó, Cơ sở II có chức năng, nhiệm vụ ban hành hướng dẫn triển khai công tác tại Cơ sở II phù hợp với các quy định của Nhà nước và Nhà trường;

Cơ sở II ban hành Hướng dẫn dành cho người học các chương trình Đào tạo quốc tế triển khai tại Cơ sở II như sau, người học xem tại: TẠI ĐÂY

BAN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ – Cơ sở II Trường ĐH Ngoại thương tại TP. Hồ Chí Minh.

Hotline: 1900 2727 88

Điện thoại: 098 345 2910 – 09464 777 45 – 094 777 1981 – 0934 188 428

Địa chỉ: Phòng A007, số 15 đường D5, phường 25, quận Bình Thạnh

Website: https://cs2.ftu.edu.vn/category/tuyen-sinh/chuong-trinh-dao-tao-quoc-te/

Email: dtqt.cs2@ftu.edu.vn

Fanpage: www.facebook.com/DTQT.FTU2