Lịch thi Học kỳ I năm học 2022-2023 dành cho Chương trình Đào tạo Quốc tế tại Cơ sở II

1613

Căn cứ Kế hoạch số 174/KH-ĐHNT ngày 15/06/2022 về giảng dạy và học tập năm học 2022-2023, Cơ sở II ban hành LỊCH THI HỌC KỲ I năm học 2022-2023 dành cho chương trình đào tạo quốc tế, cụ thể tại link