TB số 1129/TB-CSII ngày 12.04.2022 về việc sinh viên Đào tạo quốc tế nhập học năm học 2021-2022 nộp bản sao được chứng thực từ bản chính bằng tốt nghiệp THPT

710

THÔNG BÁO
Về việc sinh viên Đào tạo quốc tế nhập học năm học 2021-2022
nộp bản sao được chứng thực từ bản chính bằng tốt nghiệp THPT

_______________________

Cơ sở II Trường ĐH Ngoại thương tại TP. HCM thông báo đến toàn thể sinh viên các chương trình đào tạo quốc tế nhập học năm học 2021-2022 nộp bản sao được chứng thực từ bản chính bằng tốt nghiệp THPT, cụ thể như sau:
– Hình thức: 01 bản sao được chứng thực từ bản chính bằng tốt nghiệp THPT
– Thời gian nộp: Từ 08h00 – 12h00 và từ 13h30 – 17h00 (Thứ 3 và thứ 5)
– Thời hạn nộp: Trước 17h00 ngày 15/6/2022 (Thứ tư)

STT Sinh viên thuộc CTĐT Địa điểm nộp Người nhận
1 – Kinh doanh Bedfordshire
– Quản trị Marketing Northampton
– QTKD New Brunswick
Ban Đào tạo quốc tế

Phòng A007

ThS Nguyễn Thị Thao
2  – KD&TMQT Minh Truyền Trung tâm ICCC

Phòng A009

GVCN

Sau thời hạn trên, Cơ sở II không giải quyết các vấn đề liên quan đến việc nộp bản sao bằng tốt nghiệp THPT chậm trễ. Vì tính chất quan trọng của thông báo trên, đề nghị sinh viên nghiêm túc thực hiện để hoàn thành hồ sơ sinh viên theo yêu cầu.
Trân trọng thông báo./.