Nghiệm thu chính thức đề tài khoa học và công nghệ cấp Cơ sở “Áp dụng mô hình neural network trong nghiên cứu khách hàng tiêu dùng trực tuyến”

77

* Acceptance of the grassroots-level scientific research project: “Applying neural network models in researching online customer reviews”.
Implementing Decision No. 436/QD-ĐHNT, dated Febuary 22nd, 2024 on the establishment of the Official Acceptance Council for the grassroots level science research project, the grassroots level Official Acceptance Council of the scienctific research project on “Applying neural network models in researching online customer reviews” by PhD. Vương Thị Thảo Bình – the project manager – held a meeting to evaluate the results of the project on Febuary 22nd, 2024 at Foreign Trade University, Ho Chi Minh City Campus.

Thực hiện Quyết định số 436/QĐ-ĐHNT ngày 22/02/2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu chính thức đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Cơ sở, Hội đồng nghiệm thu chính thức đề tài cấp Cơ sở “Áp dụng mô hình neural network trong nghiên cứu khách hàng tiêu dùng trực tuyến”, Mã số: NTCS2022 – 10 do TS Vương Thị Thảo Bình làm chủ nhiệm đề tài, đã tiến hành họp đánh giá kết quả thực hiện đề tài theo hình thức kết hợp trực tuyến và trực tiếp vào ngày 29 tháng 02 năm 2024 tại Trường Đại học Ngoại thương Cơ sở II tại TP.HCM.

Buổi nghiệm thu có sự tham gia của PGS, TS Trần Quốc Trung – Phó Giám đốc Cơ sở II (Chủ tịch Hội đồng), TS Đặng Lê Quang – Giảng viên Trường ĐH Ngoại thương (Ủy viên phản biện), TS Nguyễn Thị Tuyết Mai – Giảng viên Trường Đại học Thương mại (Ủy viên phản biện), TS Đoàn Quang Hưng- Trường Đại học Ngoại thương (Ủy viên) và PGS,TS Phạm Hùng Cường – Trưởng Ban QLKH&HTQT– Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương (Ủy viên – Thư ký) cùng với các thành viên trong nhóm đề tài.

Tại buổi nghiệm thu, Hội đồng kết luận đề tài đã đáp ứng đủ số lượng, khối lượng theo thuyết minh gồm 01 báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu đề tài, 01 bài báo đăng trên tạp chí trong nước, 01 sản phẩm đào tạo sinh viên nghiên cứu khoa học, và thêm 1 bài viết đăng FWPS.

TS Vương Thị Thảo Bình đã trình bày tóm tắt đề tài nghiên cứu khoa học trước Hội đồng nghiệm thu đánh giá đề tài và báo cáo tóm tắt các nội dung đã tiếp thu chỉnh sửa tại kết luận của Hội đồng nghiệm thu sơ bộ trước đó.

Sau nội dung phản biện góp ý, đánh giá nhận xét từ Chủ tịch Hội đồng và các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu, đề tài nghiên cứu được Hội đồng nghiệm thu, đánh giá đạt loại Xuất sắc. Bên cạnh đó, các thành viên Hội đồng cũng ghi nhận nhóm nghiên cứu trong thời gian ngắn đã tiếp thu và hoàn thiện đề tài nhanh chóng sau buổi nghiệm thu sơ bộ, đồng thời cũng thẳng thắn đưa ra những ý kiến phản biện mang tính xây dựng để nhóm nghiên cứu phát triển các hướng nghiên cứu chuyên sâu hơn trong tương lai. Hội đồng cũng đánh giá cao đối với Đề tài là có sự tham gia của 2 sinh viên làm thành viên chính của Đề tài. Các sinh viên có tham dự và trả lời tốt các câu hỏi của Hội đồng.

Kết thúc buổi nghiệm thu, nhóm nghiên cứu cảm ơn Hội đồng đã dành thời gian góp ý đề tài và hoàn toàn tiếp thu các ý kiến đóng góp từ các thành viên Hội đồng.

Dưới đây là hình ảnh của buổi nghiệm thu:

ap-dung-mo-hinh-neural-network-trong-nghien-cuu-khach-hang-tieu-dung-truc-tuyen-1
Hội đồng nghiệm thu chính thức đề tài theo hình thức kết hợp trực tuyến và trực tiếp.
The Official Acceptance Council accepted the topic in an online combined with face-to-face meeting