Nghiệm thu chính thức Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Cơ sở “Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro trượt giá cổ phiếu: Bằng chứng thực nghiệm tại thị trường chứng khoán Việt Nam”, mã số NTCS2021-59

46

Thực hiện Quyết định số 902/QĐ-ĐHNT ngày 29/03/2024 về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu chính thức Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Cơ sở, vào lúc 10 giờ Thứ tư ngày 10/04/2024, Trường Đại học Ngoại thương, Cơ sở II tại TP. HCM tổ chức nghiệm thu chính thức đề tài “Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro trượt giá cổ phiếu: Bằng chứng thực nghiệm tại thị trường chứng khoán Việt Nam”, mã số NTCS2021-59 do TS. Nguyễn Thu Hằng làm chủ nhiệm đề tài.

Buổi nghiệm thu có sự tham gia của PGS, TS. Trần Quốc Trung- Chủ tịch Hội đồng, các ủy viên, thư ký Hội đồng cùng với các thành viên trong nhóm nghiên cứu thực hiện đề tài.

Tại buổi nghiệm thu, nhóm nghiên cứu đã báo cáo một số kết quả chính của đề tài. Dựa trên mẫu dữ liệu từ các doanh nghiệp niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và TP. HCM, đề tài tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro trượt giá cổ phiếu. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng vòng xoay và tính thanh khoản cổ phiếu làm tăng trong đó mức độ quan tâm của nhà phân tích làm giảm rủi ro trượt giá cổ phiếu. Bên cạnh đó, nghiên cứu còn chỉ ra rằng các giao dịch của cổ đông lớn là tổ chức có thể giải thích mối quan hệ giữa tính thanh khoản và rủi ro trượt giá. Tính thanh khoản cổ phiếu cao tạo điều kiện cho các cổ đông lớn giao dịch cổ phiếu. Việc họ bán mạnh khi nhận được tin xấu về doanh nghiệp có thể làm giá cổ phiếu giảm sâu.

Dựa trên kết quả nghiên cứu, đề tài đã trình bày một số kiến nghị với cơ quan quản lý, một số gợi ý với doanh nghiệp và nhà đầu tư. Bên cạnh đó, đề tài cũng đề xuất một số tình huống cụ thể có thể đưa vào bài giảng của một số môn học như Tài chính Doanh nghiệp, Phân tích và đầu tư chứng khoán tại Cơ sở II.

Thành viên Hội đồng đánh giá đề tài nghiên cứu đã đạt được các mục tiêu nghiên cứu đã đề ra, các đề xuất có tính khả thi và phù hợp.

Trong buổi nghiệm thu, nhóm nghiên cứu và Hội đồng đánh giá đã có những trao đổi thẳng thắn, cởi mở về kết quả nghiên cứu, về những đề xuất của đề tài. Kết thúc buổi nghiệm thu, nhóm nghiên cứu cảm ơn Hội đồng đã dành thời gian đọc và góp ý. Nhóm nghiên cứu hoàn toàn tiếp thu các ý kiến đóng góp từ các thành viên Hội đồng.

Hình ảnh của buổi nghiệm thu đề tài ngày 10/04/2024.nghiem-thu-chinh-thuc-de-tai-ntcs2021-59-