Cơ sở II đã triển khai phun xịt thuốc khử trùng Cloramin B (lần 2) để phòng chống dịch Covid-19

804

Để phòng tránh lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 gây ra, CSII đã thường xuyên cập nhật và gửi các khuyến cáo của Bộ  Y tế về công tác phòng dịch cho viên chức, sinh viên, triển khai thực hiện các công tác chuẩn bị phòng chống dịch tại trường để đảm bảo sức khỏe cho viên chức, sinh viên

Đồng thời ngày 28/02/2020, Cơ sở II đã tổ chức phun xịt thuốc khử trùng Cloramin B (lần 2) toàn bộ khuôn viên Cơ sở II (bao gồm tất cả phòng học, phòng làm việc, sân trường…

Trong thời gian tới CSII tiếp tục duy trì các công tác phòng chống dịch để đảm bảo sức khỏe cho viên chức và sinh viên.

Các hình ảnh phun thuốcngày 28/02/2020 đính kèm:

Phun thuốc tại các phòng học, phòng máy, thư viện chiều ngày 28/02/2020

Phun thuốc tại các hành lang, cầu thang chiều ngày 28/02/2020

Phun thuốc tại các nhà vệ sinh, sân trường chiều ngày 28/02/2020