Bộ môn Cơ sở – Cơ bản sinh hoạt chuyên môn tháng 12/2017

621

Thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Cơ sở II về việc tăng cường sinh hoạt chuyên môn và nâng cao công tác trao đổi, chia sẻ giữa các giảng viên nhằm phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học, ngày 15/12/2017 và 22/12/2017, Bộ môn Cơ sở – Cơ bản đã tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn với 03 chủ đề gồm có (1) “Chia sẻ kinh nghiệm vận dụng phương pháp truy vấn Socrates trong giảng dạy”, (báo cáo viên Nguyễn Thùy Liên – Chủ tịch Hội đồng Quản trị, CEO Công ty Cổ phần Đào tạo và Tư vấn Quản trị tinh thần Proself), (2) “Chia sẻ kinh nghiệm sử dụng phần mềm LaTex (phần 2)” (ThS Nguyễn Đăng Quang và ThS Nguyễn Thị Huỳnh Giao – Giảng viên BM CS-CB báo cáo), và (3) “Chiến lược “Vành đai, con đường” của Trung Quốc và bài toán cho Việt Nam” (ThS Đỗ Văn Vinh – Giảng viên BM CS-CB).

Trong phần báo cáo của mình, báo cáo viên Nguyễn Thùy Liên đã cung cấp các khái niệm cơ sở của phương pháp truy vấn Socrates, đưa ra ví dụ cụ thể bằng cách giao lưu trực tiếp với các giảng viên qua các dạng câu hỏi Socrates, qua đó trình bày khái niệm, các đặc trưng của phương pháp Socrates. Báo cáo viên đã trình bày về nguồn gốc của phương pháp và đồng thời đề cập tới những lợi ích và yếu điểm của phương pháp Socrates, các hướng nghiên cứu, và việc vận dụng phương pháp này trong giảng dạy tại Công ty Cổ phần Đào tạo và Tư vấn Quản trị tinh thần Proself. Những chia sẻ của báo cáo viên đã giúp cho các giảng viên của Bộ môn hiểu thêm về kỹ thuật đặt câu hỏi trong phương pháp truy vấn Socrates, từ đó có những bước chuẩn bị chu đáo hơn về câu hỏi truy vấn và các kỹ thuật thu hút sự tham gia thảo luận của sinh viên trong việc tiếp cận và lĩnh hội tri thức với từng quy mô lớp khác nhau.

Trong chủ đề “Chia sẻ kinh nghiệm sử dụng phần mềm LaTex (phần 2)” ThS Nguyễn Thị Huỳnh Giao trình bày về những lợi ích và tính thuận tiện, chuyên nghiệp khi sử dụng phần mềm Latex trong soạn thảo văn bản, đặc biệt ứng dụng trong nghiên cứu khoa học, khi các yêu cầu và việc chuẩn hóa hình thức trình bày của các tạp chí quốc tế bắt buộc sử dụng phần mềm này. Bên cạnh đó, ThS Nguyễn Đăng Quang hướng dẫn cụ thể những câu lệnh phổ biến được sử dụng trong phần mềm Latex trong soạn thảo văn bản, cách thức trình bày sản phẩm cuối cùng của văn bản sau khi soạn thảo và sử dụng Latex trong trình chiếu bài giảng thay cho phần mềm Power Point. Thông qua phần trình bày của các báo cáo viên, các giảng viên tham gia hiểu thêm những yêu cầu, tính chuyên nghiệp và kỹ thuật khi áp dụng phần mềm Latex trong soạn thảo văn bản và trình chiếu bài giảng. Từ đó giúp các giảng viên nắm bắt được các xu hướng trình bày bài giảng và công trình nghiên cứu chuyên nghiệp và đúng chuẩn quốc tế hơn.

Với chủ đề thứ ba, Ths Đỗ Văn Vinh đã trình bày những nội dung cơ bản của chiến lược “Vành đai và con đường” của Trung Quốc, khái quát về các nội dung như khái niệm, thời gian, cách thức thực hiện chiến lược và trọng tâm đó về lý do Trung Quốc đề ra chiến lược này. Qua đó báo cáo viên cũng đề cập những yếu tố tác động của chiến lược trên đến các nước trên thế giới, trong khu vực và đối với Việt Nam. Từ những cơ sở thực tế đó, báo cáo viên phân tích những bài toán đặt ra cho Việt Nam hiện nay cần phải giải quyết một cách hài hòa trên hai phương diện kinh tế và địa chính trị. Và những nội dung trình bày đã giúp các giảng viên tham dự hiểu hơn về tính thời sự và vấn đề cấp thiết cần tuyên truyền định hướng cho sinh viên để giữ vững lập trường, định hướng của Đảng và Nhà nước trong việc đảm bảo an toàn lãnh thổ, đặc biệt vấn đề biển Đông. Ngoài ra, các giảng viên cũng được cập nhật những vấn đề cần lưu ý khi giảng dạy và nghiên cứu khoa học về phát triển kinh tế biển hiện nay.

Bằng việc minh họa số liệu, hình ảnh thực tế sinh động và trình bày cuốn hút, các báo cáo viên đã thu hút sự tập trung chú ý lắng nghe, đặt câu hỏi, trao đổi nhiệt tình và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học của các giảng viên trong bộ môn. Từ đó các giảng viên đã rút ra được rất nhiều kinh nghiệm cho việc giảng dạy, học tập, bồi dưỡng năng lực nghiên cứu của mình.

Sau đây là hình ảnh các buổi sinh hoạt chuyên môn tháng 12/2017

Sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Chia sẻ kinh nghiệm vận dụng phương pháp truy vấn Socrates trong giảng dạy” ngày 15/12/2017.
Sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Chia sẻ kinh nghiệm sử dụng phần mềm LaTex (phần 2)” ngày 22/12/2017
Sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Chiến lược “Vành đai, con đường” của Trung Quốc và bài toán cho Việt Nam” ngày 22/12/2017