Sinh hoạt chuyên môn về “Báo cáo kết quả tham gia khóa học Keieijuku Khóa 10” BMCSCB tháng 9/2018

382

Thực hiện chủ trương tăng cường kiến thức thực tiễn vào bài giảng và phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học, ngày 28/9/2018, Bộ môn Cơ sở – Cơ bản đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn với chủ đề: “Báo cáo kết quả tham gia khoá học Keieijuku khoá 10” với phần báo cáo của ThS Lý Ngọc Yến Nhi và ThS Nguyễn Văn Tiến (Giảng viên Bộ môn Cơ sở – Cơ bản).

Tại buổi sinh hoạt chuyên môn, các báo cáo viên lần lượt giới thiệu ngắn gọn 9 chuyên đề đã được học ở các kỳ: (1) Xây dựng hôm nay vì ngày mai; (2) Chiến lược kinh doanh I; (3) Quản trị doanh nghiệp theo phương pháp Nhật Monozukuri; (4) Chiến lược Marketing; (5) Chiến lược nhân sự; (6) Chiến lược kinh doanh II; (7) Quản trị tài chính; (8) Kế hoạch dkinh doanh; (9) Kỳ tập huấn ở Nhật. Qua đó, báo cáo viên trình bày một số kết quả đạt được từ khoá học, cũng như những kinh nghiệm thực tiễn áp dụng trong cuộc sống và công việc.
Trong phần trình bày của mình, ThS Lý Ngọc Yến Nhi đã chia sẻ một số kết quả đạt được tại mỗi kỳ học. Đặc biệt, thông qua kiến thức được học ở kỳ (3), (4) và (6), báo cáo viên đã vận dụng vào việc thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng tăng thời lượng thực hành, đưa kiến thức về KPI, BSC vào bài giảng, trực quan hoá bài giảng, và kết quả là người học đã hiểu bài, nhớ bài lâu hơn. Bên cạnh đó, báo cáo viên cũng vận dụng kỹ năng quản trị để cải tiến các hoạt động của Câu lạc bộ Lý luận Trẻ gắn với chuyên ngành, thực hiện marketing mix trong quá trình tổ chức cuộc thi Leadership 4.0, kết quả đạt được là Câu lạc bộ và cuộc thi Leadership 4.0 đã có sức lan toả lớn hơn trong sinh viên. Song song với những thành quả đạt được, báo cáo viên cũng nêu một số khó khăn trước mắt và phương hướng khắc phục trong thời gian tới.
Nhấn mạnh tính ứng dụng thực tế từ kết quả của khóa học, ThS Nguyễn Văn Tiến đã tổ chức lại các buổi giảng nhằm tăng cường sự gắn bó, chia sẻ, phản hồi giữa người dạy – người học. Báo cáo viên cũng đề ra kế hoạch về việc sẽ tạo các mẫu trắc nghiệm trực tuyến sau mỗi chương học và hướng dẫn sinh viên thực hiện các dự án phục vụ công tác học tập, nghiên cứu.
Thông qua những chia sẻ của mình, báo cáo viên đã thu hút được sự tập trung, trao đổi từ các giảng viên trong Bộ môn. Buổi sinh hoạt đã giúp cho giảng viên tiếp cận thêm những vấn đề cốt lõi, quan trọng trong quản trị doanh nghiệp, đặc biệt là phong cách quản trị đặc trưng của Nhật Bản. Qua đó, giảng viên sẽ có kế hoạch, phương pháp giảng dạy phù hợp nhằm định hướng tốt hơn cho sinh viên trong việc học tập và giúp sinh viên trang bị kỹ năng làm việc sau này.

[1] KPI (Key performance indecators): chỉ số đánh giá hiệu quả công việc

  BSC (Balanced Scorecard) Bảng điểm cân bằng: là một hệ thống quản lý chiến lược qua 4 khía cạnh: tài chính, khách hàng, hoạt động nội bộ và hoạt động nghiên cứu phát triển.

Sau đây là hình ảnh buổi sinh hoạt chuyên môn ngày 28/9/2018

Các giảng viên Bộ môn Cơ sở Cơ bản chụp ảnh lưu niệm cùng báo cáo viên