Bản tin công tác kiểm tra văn thư CSII 2018

511

Thực hiện kế hoạch công tác trọng tâm hàng năm, tiến tới đảm bảo chất lượng toàn diện tại Cơ sở II, trong tháng 01/2019, Cơ sở II đã tổ chức kiểm tra công tác văn thư năm 2018 của văn thư Cơ sở II và các đơn vị.

Công tác kiểm tra văn thư tại Cơ sở II được phối hợp thực hiện bởi Ban Tổ chức – Hành chính cùng các đơn vị thuộc Cơ sở II. Trong đó, tổ kiểm tra công tác văn thư Cơ sở II gồm: ThS Lê Trường Huân (Tổ trưởng), ThS Lê Ngọc Bích (Tổ phó kiêm thư ký), cùng các thành viên là đại diện các đơn vị tại Cơ sở II.

Tổ kiểm tra đã làm việc nghiêm túc, hiệu quả; công tác kiểm tra được thực hiện đúng tiến độ theo kế hoạch.

Qua kiểm tra, văn thư Cơ sở II và các đơn vị thuộc Cơ sở II đã thực hiện công tác văn thư một cách nghiêm túc, đầy đủ và đúng quy định hiện hành. Cũng thông qua công tác kiểm tra này, Ban Giám đốc Cơ sở II sẽ nắm rõ được những hạn chế, tồn tại trong công tác văn thư tại các đơn vị để kịp thời định hướng, chấn chỉnh nhằm thực hiện đúng các quy định hiện hành.

Dưới đây là một số hình ảnh:

1467-kiem-tra-van-thu-2018-1
 
1467-kiem-tra-van-thu-2018-2