Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tổ chức lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý tại Cơ sở II

369

*Foreign Trade University – Ho Chi Minh City Campus organized a fostering session to enhance the qualification of managers and deputy managers at Campus II

On June 15th, 2020, Foreign Trade University – Ho Chi Minh City Campus organized a fostering session to enhance the qualification of managers and deputy managers at Campus II to help heads of departments complete assigned tasks well in managing work.

Nhằm bồi dưỡng nâng cao năng lực cho viên chức quản lý, giúp viên chức có đủ kỹ năng cần thiết, kinh nghiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần tạo ra môi trường làm việc chuyên nghiệp hơn tại các đơn vị nói riêng và Cơ sở II nói chung, ngày 15/6/2020, Cơ sở II đã tổ chức lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực cho viên chức quản lý với sự tham gia của 24 viên chức quản lý.

Nội dung lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực cho viên chức quản lý do Quý Thầy, Cô trong Ban Giám đốc Cơ sở II báo cáo và chia sẻ những kinh nghiệm quý báu thiết thực cho viên chức quản lý tại Cơ sở II, cụ thể:

PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – Giám đốc Cơ sở II báo cáo, chia sẻ về chuyên đề 1: Chức năng, nhiệm vụ của viên chức quản lý các cấp trong điều kiện công tác cụ thể tại Cơ sở II và một số kỹ năng cần thiết; chuyên đề 4: Một số yêu cầu về công tác văn thư lưu trữ, trao đổi thông tin và đảm bảo chất lượng mà viên chức quản lý cần nắm.

ThS Phạm Thu Thủy – Phó Giám đốc Cơ sở II, giới thiệu và chia sẻ về chuyên đề 2: Yêu cầu tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước, Nhà trường, Cơ sở II và một số tình huống.

PGS, TS Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Giám đốc Cơ sở II chia sẻ về chuyên đề 3: Phát huy tính gương mẫu người đứng đầu, xây dựng môi trường làm việc thân thiện, hòa nhã, văn minh và xử lý các xung đột phát sinh tại đơn vị.

TS Trần Quốc Trung – Phó Giám đốc Cơ sở II chia sẻ về chuyên đề 5: Kết nối quan hệ công tác với đơn vị chức năng tại Trụ sở chính: Cách thức triển khai và các vấn đề thường gặp.

Trong buổi học, viên chức quản lý các đơn vị cùng nhau thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm thiết thực trong công tác giúp viên chức quản lý có thêm kiến thức để hoàn thành tốt hơn công tác quản lý tại đơn vị của mình.

Qua lớp bồi dưỡng này, Ban Giám đốc Cơ sở II mong muốn viên chức chức quản lý tại Cơ sở II luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và tiếp tục gắn bó, cống hiến cho sự phát triển của Cơ sở II nói riêng và trường Đại học Ngoại thương nói chung.

Dưới đây là hình ảnh của lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực cho viên chức quản lý:

(Quý Thầy, Cô Ban Giám đốc và Lãnh đạo các đơn vị)