Đẩy mạnh phát triển quan hệ doanh nghiệp về cả số lượng và chất lượng, Cơ sở II tổ chức tập huấn “Kỹ năng xây dựng mạng lưới quan hệ đối tác”

391

*Training session on “Skills to build partnership networking” at Foreign Trade University – Ho Chi Minh City Campus.

On July 19th, 2021, Foreign Trade University – Ho Chi Minh City Campus held a training session on “Skills to build partnership networking” for staff to enhance the efficiency of business cooperation and meet the increasingly urgent requirements of social development. The training session took place successfully thanks to the enthusiasm of the lecturer – MSc Le Giang Nam, Manager of the Communications and Community Relations Department, and all participants.

Với mục tiêu dẫn đầu về chất lượng, hướng đến chuẩn quốc tế trong quản lý, giảng dạy và nghiên cứu khoa học, Cơ sở II trường Đại học Ngoại thương tại Tp. Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến hoạt động hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp. Hệ thống đối tác của Cơ sở II không ngừng tăng lên về số lượng và chất lượng, các hoạt động hợp tác đem lại nhiều lợi ích cho sinh viên, cho Nhà trường và cho cộng đồng xã hội.

Để tiếp tục nâng hiệu quả công tác hợp tác doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu ngày càng cấp bách của sự phát triển xã hội, ngày 19/7/2021, Cơ sở II trường Đại học Ngoại thương tại Tp. Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi tập huấn “Bồi dưỡng kỹ năng xây dựng mạng lưới quan hệ đối tác”.

Trong buổi tập huấn, báo cáo viên- ThS Lê Giang Nam – Trưởng Ban TT&QHĐN đã chia sẻ về những mục tiêu, yêu cầu đối với công tác quan hệ doanh nghiệp tại Cơ sở II. Báo cáo viên nhấn mạnh “Quan hệ doanh nghiệp là một hoạt động quan trọng, có ý nghĩa rất lớn trong quá trình phát triển Nhà trường từ công tác giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học, đến việc tổ chức đi tìm hiểu thực tế, các cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên….Do đó, cần nhạy bén trong việc xác định các đối tác tiềm năng có sự quan tâm về các hoạt động đào tạo – nghiên cứu khoa học; tư vấn – chuyển giao tri thức; phát triển nguồn lực; hỗ trợ sinh viên…, tăng cường kết nối doanh nghiệp thông qua các cựu sinh viên, người học và công tác này phải được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, có kế hoạch theo định hướng đôi bên cùng có lợi, cùng nhau đóng góp những giá trị thiết thực nhất cho cộng đồng, xã hội, đặc biệt là trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid – 19 hiện nay.

Bên cạnh đó, Báo cáo viên cũng chia sẻ rất chi tiết về: Thực trạng mạng lưới Quan hệ Doanh nghiệp tại Cơ sở II; Định hướng về công tác mở rộng hợp tác Quan hệ Doanh nghiệp tại Cơ sở II; Quy trình thực hiện ký kết MOU; Quy trình triển khai các hoạt động hợp tác với doanh nghiệp đã ký kết và những lưu ý khi triển khai hợp tác…

Theo đó, việc tìm hiểu thông tin về doanh nghiệp, hiểu được nhu cầu của doanh nghiệp và những nội dung mà Cơ sở II có thể hỗ trợ được cho doanh nghiệp là hoạt động quan trọng cần phải chú ý thực hiện. Các đơn vị cần có sự phân công công tác rõ ràng, khoa học cho từng chuyên viên, để mỗi chuyên viên đều nắm rõ tiến trình làm việc với doanh nghiệp. Đặc biệt, cần chủ động triển khai các hoạt động hợp tác đã thống nhất với doanh nghiệp, định kỳ tổ chức đánh giá hiệu quả các hoạt động hợp tác và thường xuyên có các cải tiến trong công tác để hiệu quả ngày càng cao hơn.

Tin rằng với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tập thể lãnh đạo Trường, Ban Giám đốc Cơ sở II, cùng với sự nhiệt huyết, tận tâm, nỗ lực trong công tác của toàn thể viên chức, hoạt động phối hợp trong việc phát triển quan hệ hợp tác doanh nghiệp của Cơ sở II nói riêng, trường Đại học Ngoại thương nói chung sẽ ngày càng chuyên nghiệp, phát triển hơn nữa.

Dưới đây là hình ảnh của buổi tập huấn:ky-nang-xay-dung-mang-luoi-quan-he-doi-tac-1