Hội nghị quán triệt Quy định về đào tạo, bồi dưỡng viên chức và người lao động Trường Đại học Ngoại thương và chia sẻ kinh nghiệm để hoàn thành học vị Tiến sĩ

294

** Foreign Trade University – Ho Chi Minh Campus organized a conference to disseminate regulations on training for staffs of Foreign Trade University and share experiences of completing a doctoral degree.

In order to help staffs of Foreign Trade University – Ho Chi Minh Campus promptly grasp the regulations on training for staffs of Foreign Trade University and experiences of completing a doctoral degree, on March 18, 2022, FTU – HCM Campus organized an online conference to disseminate regulations on training for staffs of Foreign Trade University and share experiences of completing a doctoral degree.

Nhằm giúp viên chức Cơ sở II kịp thời nắm bắt Quy định về đào tạo, bồi dưỡng và kinh nghiệm để hoàn thành học vị Tiến sĩ, ngày 18/3/2022, Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị quán triệt Quy định về đào tạo, bồi dưỡng viên chức và người lao động Trường Đại học Ngoại thương và chia sẻ kinh nghiệm để hoàn thành học vị Tiến sĩ theo hình thức trực tuyến.

Tham dự buổi Hội nghị có sự hiện diện của PGS, TS Nguyễn Minh Hằng – Trưởng Phòng Tổ chức – Nhân sự và TS Nguyễn Thị Mai – Trưởng Bộ môn Khoa học Cơ bản là Báo cáo viên: của Hội nghị và quý Thầy, Cô Ban Giám đốc Cơ sở II; Trưởng, Phó các đơn vị và toàn thể viên chức, người lao động tại Cơ sở II.

Thay mặt Ban Giám đốc Cơ sở II, PGS, TS Nguyễn Xuân Minh phát biểu cảm ơn hai Báo cáo viên: PGS, TS Nguyễn Minh Hằng và TS Nguyễn Thị Mai đã sắp xếp thời gian tham dự và báo cáo trong Hội nghị. Đồng thời, PGS, TS Nguyễn Xuân Minh hy vọng viên chức, người lao động sẽ nắm bắt đầy đủ các Quy định về đào tạo, bồi dưỡng để thực hiện đúng và tích cực tham gia thảo luận, trao đổi về kinh nghiệm hoàn thành học vị Tiến sĩ của PGS, TS Nguyễn Minh Hằng và TS Nguyễn Thị Mai.

Báo cáo viên PGS, TS Nguyễn Minh Hằng – Trưởng Phòng Tổ chức – Nhân sự trình bày 02 nội dung: (1) Quy định về đào tạo, bồi dưỡng viên chức và người lao động Trường Đại học Ngoại thương. (2) Chia sẻ kinh nghiệm cá nhân để viên chức hoàn thành học vị Tiến sĩ ở nước ngoài và thông tin về những chế độ, chính sách hỗ trợ của Nhà trường đối với viên chức hoàn thành học vị Tiến sĩ.

Tiếp theo chương trình, Báo cáo viên TS Nguyễn Thị Mai – Trưởng Bộ môn Khoa học Cơ bản chia sẻ kinh nghiệm cá nhân để hoàn thành học vị Tiến sĩ trong nước.

Sau mỗi phần trình bày của Báo cáo viên, nhiều giảng viên đã tham gia hỏi đáp, thảo luận về các nội dung chính trong Quy định về đào tạo, bồi dưỡng viên chức và người lao động Trường Đại học Ngoại thương và trao đổi về các kinh nghiệm để hoàn thành học vị Tiến sĩ của PGS, TS Nguyễn Minh Hằng và TS Nguyễn Thị Mai.

Hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp và thu hút được sự quan tâm của đa số viên chức, người lao động tham dự chương trình. Thông qua Hội nghị, viên chức, người lao động tại Cơ sở II nắm vững các quy định về đào tạo, bồi dưỡng của Trường Đại học Ngoại thương; đồng thời tiếp thu và tích lũy được kinh nghiệm hoàn thành học vị Tiến sĩ để phát triển nghề nghiệp, nâng cao trình độ chuyên môn và góp phần vào sự phát triển của Cơ sở II nói riêng và trường Đại học Ngoại thương nói chung.

Dưới đây là hình ảnh của Hội nghị.
Below are some photos at the conference:

hoi-nghi-quan-triet-quy-dinh-dao-tao-boi-duong-nguoi-lao-dong-truong-dai-hoc-ngoai-thuong-1
PGS, TS Nguyễn Xuân Minh– Giám đốc Cơ sở II phát biểu tại buổi Hội nghị
Associate Professor Ph.D Nguyen Xuan Minh – Director of Foreign Trade University – HCM Campus delivered a speech at the conference

hoi-nghi-quan-triet-quy-dinh-dao-tao-boi-duong-nguoi-lao-dong-truong-dai-hoc-ngoai-thuong-2
PGS, TS Nguyễn Minh Hằng – Trưởng Phòng TC-NS quán triệt Quy định về đào tạo, bồi dưỡng viên chức và người lao động Trường Đại học Ngoại thương và chia sẻ kinh nghiệm để hoàn thành học vị Tiến sĩ ở nước ngoài.
Associate Professor Ph.D Nguyen Minh Hang – Director of Finance – Human resources Department disseminated regulations on training for staffs of Foreign Trade University and shared experiences of completing a doctoral degree in a foreign country

hoi-nghi-quan-triet-quy-dinh-dao-tao-boi-duong-nguoi-lao-dong-truong-dai-hoc-ngoai-thuong-3
TS Nguyễn Thị Mai – Trưởng Bộ môn Khoa học Cơ bản chia sẻ kinh nghiệm hoàn thành học vị tiến sĩ ở trong nước.
PhD Nguyen Thi Mai – Director of Department of Basic Science shared experiences of completing a doctoral degree in Vietnam.

hoi-nghi-quan-triet-quy-dinh-dao-tao-boi-duong-nguoi-lao-dong-truong-dai-hoc-ngoai-thuong-4
Quý Thầy, Cô Báo cáo viên, Ban Giám đốc, lãnh đạo các đơn vị cùng toàn thể viên chức và người lao động tại Cơ sở II tham gia buổi Hội nghị.
Reporters, Board of directors, Directors of departments and staffs of FTU – HCM Campus joined the conference.