Hội nghị tổng kết thử nghiệm sắp xếp kế hoạch giảng dạy các học phần đối với các chuyên ngành tại Cơ sở II và định hướng đề xuất cho giai đoạn tiếp theo

352

Thực hiện theo Kế hoạch số 3511/KH-CSII về tổ chức hội nghị tổng kết công tác thử nghiệm sắp xếp kế hoạch giảng dạy các học phần đối với các chuyên ngành tại Cơ sở II và định hướng đề xuất cho giai đoạn tiếp theo, ngày 26/12/2020, Cơ sở II tổ chức Hội nghị tổng kết thử nghiệm sắp xếp kế hoạch giảng dạy các học phần đối với các chuyên ngành tại Cơ sở II và định hướng đề xuất cho giai đoạn tiếp theo như sau:

Tham dự Hội nghị có sự tham dự của PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – Giám đốc Cơ sở II; PGS, TS Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Giám đốc Cơ sở II; ThS Phạm Thu Thủy – Phó Giám đốc Cơ sở II; TS Trần Quốc Trung – Phó Giám đốc Cơ sở II; Ban chủ nhiệm Bộ môn; Tổ trưởng môn học; toàn thể giảng viên Tổ Lý luận chính trị; lãnh đạo Ban và GVCN Ban QLĐT.

Tại Hội nghị, đại diện Ban Quản lý đào tạo đã báo cáo tổng kết công tác thử nghiệm sắp xếp kế hoạch giảng dạy các học phần đối với các chuyên ngành tại Cơ sở II. Sau quá trình thử nghiệm, Cơ sở II đã thực hiện khảo sát sinh viên các khóa K56, K57, K58 và K59 trong đó sinh viên K56 là khóa đầu tiên được áp dụng việc thử nghiệm bố trí thời khóa biểu. Kết quả khảo sát cho thấy việc thí điểm phân bổ các học phần lý luận chính trị trong các học kỳ từ 1-6 và bố trí một số học phần chuyên ngành, cơ sở ngành vào các học kỳ đầu đã có một số ưu điểm được sinh viên đánh giá cao như: sinh viên được tiếp cận sớm các nội dung, kiến thức ngành và chuyên ngành, giúp sinh viên yêu thích và có hứng thú với ngành học mà mình đã lựa chọn, sinh viên không bị quá tải và học dồn các môn lý luận chính trị trong các học kỳ đầu. Kết quả khảo sát cũng cho thấy đa số sinh viên lựa chọn đề xuất Nhà trường tiếp tục xếp lịch học các học phần lý luận chính trị trải đều các học kỳ để học song song với các học phần cơ sở ngành và chuyên ngành. Từ kết quả trên, Ban Quản lý đào tạo cũng đưa ra đề xuất Nhà trường cho Cơ sở II tiếp tục cho giai đoạn tiếp theo.

Phát biểu tại Hội nghị, ThS Nguyễn Thị Mai – Phó Trưởng Bộ môn Cơ sở Cơ bản cũng đánh giá rất cao việc thử nghiệm xếp thời khóa biểu của Cơ sở II trong thời gian qua đã giúp Bộ môn thuận lợi trong việc bố trí giảng viên, giảm tải cho giảng viên giảng dạy các môn lý luận chính trị ở các kỳ đầu của khóa mới.

Tại hội nghị, các Thầy Cô trong Ban Giám đốc và đại diện các Bộ môn tham dự đã phát biểu ý kiến đóng góp cho công tác sắp xếp kế hoạch giảng dạy các học phần đối với các chuyên ngành tại Cơ sở II trong giai đoạn tiếp theo.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – Giám đốc Cơ sở II đã chỉ ra hạn chế của giai đoạn thử nghiệm là chưa thật sự linh hoạt, đặc biệt trong điều kiện khi chương trình đào tạo có thay đổi sẽ dẫn đến việc thực hiện sẽ khó khăn. Do vậy, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai bố trí kế hoạch giảng dạy Cơ sở II cần trình Nhà trường phê duyệt cho phép Cơ sở II chủ động bố trí chương trình đào tạo căn cứ vào điều kiện thực tế về đội ngũ, cơ sở vật chất và đáp ứng các điều kiện tiên quyết của chương trình đào tạo và của môn học.

Ban Quản lý đào tạo là đơn vị trực tiếp thực hiện công tác sắp xếp kế hoạch giảng dạy tại Cơ sở II đã ghi nhận ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc và các ý kiến đóng góp của các đơn vị để đề xuất Nhà trường phê duyệt chủ trương cho Cơ sở II chính thức thực hiện việc sắp xếp kế hoạch giảng dạy các học phần đối với các chuyên ngành tại Cơ sở II đảm bảo đúng quy chế quy định trong thời gian tới.

Sau đây là hình ảnh của buổi lễ tổng kết: