Nâng cao chất lượng tổ chức sinh viên đi thực tế, học tập tại doanh nghiệp

600

Mở rộng hợp tác với doanh nghiệp để tạo điều kiện cho sinh viên Chương trình Chất lượng cao tiếp cận với thực tiễn kinh doanh là một trong những công tác quan trọng trong hoạt động đào tạo của nhà trường nằm cung cấp nguồn nhân lực có tính cạnh tranh cao trên thị trường lao động trong thời kỳ hội nhập khu vực và thế giới. Nhằm trao đổi, thảo luận để tìm ra các giải pháp nâng cao chất lượng công tác tổ chức sinh viên đi thực tế, học tập tại cơ quan và doanh nghiệp, ngày 07 tháng 01 năm 2019 Cơ sở II đã tổ chức Hội nghị “Nâng cao chất lượng tổ chức sinh viên đi thực tế, học tập tại doanh nghiệp”.

Báo cáo kết quả công tác tổ chức cho sinh viên đi thực tế, học tập tại doanh nghiệp HKI năm học 2018-2019 của Ban Điều hành Chương trình chất lượng cao cho thấy hoạt động đi thực tế đã góp phần tích cực trong quá trình hình thành định hướng nghề nghiệp cho sinh viên và tạo điều kiện cho sinh viên có kiến thức sâu sắc hơn về các môn học, đặc biệt là các môn học chuyên ngành. Bên cạnh đó, sinh viên Chương trình chất lượng cao cũng đã đã đề xuất nguyện vọng, các ý kiến góp ý để Nhà trường tổ chức hoạt động tham quan thực tế, học tập tại doanh nghiệp ngày càng hoàn thiện và hấp dẫn hơn.

Hội nghị đã diễn ra trong không khí trao đổi, thảo luận sôi nổi với nhiều ý kiến góp ý từ lãnh đạo các đơn vị nhằm nâng cao chất lượng công tác tổ chức cho sinh viên đi thực tế, học tập tại doanh nghiệp gắn với nâng cao chất lượng đào tạo toàn diện. Thay mặt Ban Giám đốc phát biểu chỉ đạo và kết luận tại Hội nghị, PGS, TS Nguyễn Xuân Minh khẳng định Cơ sở II sẽ tiếp tục hoàn thiện công tác tổ chức tham quan thực tế và học tập tại doanh nghiệp cho sinh viên ở cả cách thức tổ chức và nội dung học tập; đồng thời Cơ sở II sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với doanh nghiệp theo chiều sâu và đa dạng hóa các hoạt động hợp tác với doanh nghiệp trong đào tạo sinh viên.

Sau đây là hình ảnh Hội nghị.

1433-nang-cao-chat-luong-to-chuc-sinh-vien-di-thuc-te-hoc-tap-tai-doanh-nghiep