Tập huấn về thiết kế bảng khảo sát, xử lý kết quả khảo sát và viết báo cáo

587

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, đồng thời đảm bảo triển khai tốt các hoạt động đảm bảo chất lượng.

Ngày 26/02/2019, Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương đã tổ chức lớp bồi dưỡng “Tập huấn về cách thiết kế bảng khảo sát và xử lý kết quả khảo sát, viết báo cáo” cho viên chức Cơ sở II.

Báo cáo viên cho lớp bồi dưỡng “Tập huấn về cách thiết kế bảng khảo sát và xử lý kết quả khảo sát, viết báo cáo” là TS Trần Quốc Trung – Phó Trưởng Bộ môn – Phụ trách Bộ môn Nghiệp vụ. Tại buổi Tập huấn này, TS Trần Quốc Trung đã trình bày, hướng dẫn quy trình thiết kế bảng khảo sát và xử lý kết quả khảo sát thông qua Google forms, xử lý kết quả qua phần mềm SPSS và viết báo cáo; đồng thời chia sẻ cách nhập và lựa chọn dữ liệu; Xử lý biến đổi và quản lý dữ liệu; Tóm tắt, tổng hợp, phân tích dữ liệu và trình bày dưới các dạng bảng biểu, đồ thị, bản đồ; Phân tích dữ liệu, tính toán các tham số thống kê và diễn giải kết quả qua phần mềm SPSS.

Với những nội dung phong phú, mới mẻ và bổ ích, buổi tập huấn đã trang bị kỹ năng thiết kế bảng khảo sát, xử lý kết quả và viết báo cáo, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác và phục vụ đảm bảo chất lượng tại Cơ sở II nói riêng và Trường Đại học Ngoại thương nói chung.

Dưới đây là một số hình ảnh của khóa bồi dưỡng:

1492-tap-huan-ve-thiet-ke-bang-khao-sat-xu-ly-ket-qua-khao-sat-va-viet-bao-cao-1
TS Trần Quốc Trung – Phó Trưởng Bộ môn – Phụ trách Bộ môn Nghiệp vụ trình bày, hướng dẫn quy trình thiết kế bảng khảo sát và xử lý kết quả khảo sát thông qua Google forms, xử lý kết quả qua phần mềm SPSS và viết báo cáo.
1492-tap-huan-ve-thiet-ke-bang-khao-sat-xu-ly-ket-qua-khao-sat-va-viet-bao-cao-2
Báo cáo viên, Trưởng, Phó các đơn và viên chức chụp hình lưu niệm của buổi Tập huấn.