Tập huấn Về triển khai công tác kiểm định chất lượng giáo dục chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn đánh giá của AUN-QA phiên bản 4.0

59

*Training session: On the implementation of educational quality accreditation of training programs according to the assessment standards of AUN-QA version 4.0

In order to continue preparing and implementing Plan No. 359/KH-DHNT dated November 23, 2022 on quality accreditation for the period 2023-2028; Plan No. 2624/KH-CSII dated August 25, 2023 on quality accreditation for the period 2023-2028, on May 23, 2024 FTU-HCMC Campus organized training on educational quality accreditation of training program according to AUN-QA version 4.0 assessment standards for leaders and officials in charge of quality assurance at relevant departments.

Nhằm tiếp tục chuẩn bị và triển khai thực hiện Kế hoạch số 359/KH-ĐHNT ngày 23/11/2022 về kiểm định chất lượng giai đoạn 2023-2028 của Nhà trường; Kế hoạch số 2624/KH-CSII ngày 25/8/2023 về kiểm định chất lượng giai đoạn 2023-2028 tại Cơ sở II, ngày 23/05/2024 Cơ sở II đã tổ chức tập huấn về kiểm định chất lượng giáo dục chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn đánh giá của AUN-QA phiên bản 4.0 cho Lãnh đạo và đội ngũ viên chức phụ trách công tác ĐBCL tại các đơn vị liên quan.

Mục tiêu của chương trình tập huấn là để tiếp tục rà soát, hoàn thiện, cải tiến và không ngừng nâng cao chất lượng nhằm thực hiện tốt công tác liên quan về bảo đảm và kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo của Nhà trường đang triển khai tại Cơ sở II theo tiêu chuẩn đánh giá của AUN-QA phiên bản 4.0. Buổi tập huấn có sự tham dự của đại diện Ban Giám đốc; Ban Chủ nhiệm, giảng viên các Bộ môn; Trưởng/Phó và viên chức phụ trách công tác bảo đảm chất lượng của các đơn vị tại Cơ sở II.

Báo cáo viên của buổi tập huấn là PGS, TS Lê Ngọc Quỳnh Lam – Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia TP.HCM. Tại buổi tập huấn, Báo cáo viên đã giới thiệu tổng quát và phân tích yêu cầu của Bộ tiêu chuẩn AUN-QA phiên bản 4.0 về kiểm định chất lượng chương trình đào tạo. Đồng thời, Báo cáo viên cũng dành thời gian chia sẻ kinh nghiệm về thực tế triển khai thực hiện công tác thu thập minh chứng, viết báo cáo tự đánh giá và giải đáp những thắc mắc của các thành viên tham dự.

Chương trình tập huấn đã diễn ra trong không khí sôi nổi và cởi mở, viên chức tham dự tập huấn đã chủ động nghiên cứu tài liệu và tích cực trao đổi, thảo luận trực tiếp với Báo cáo viên nhằm thu thập thêm các kiến thức bổ ích và trang bị thêm các kỹ năng, kinh nghiệm cần thiết để chuẩn bị thực hiện tốt công tác kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo tại Cơ sở II theo kế hoạch của Nhà trường/kế hoạch của Cơ sở II trong thời gian tới.

Dưới đây là hình ảnh của buổi làm việc:
Below are some pictures at the training session:

tap-huan-kiem-dinh-chat-luong-giao-duc-chuong-trinh-dao-tao-theo-aun-qa-4.0-1
ThS Phạm Thu Thủy – Phó Giám đốc thay mặt Cơ sở II tặng hoa cảm ơn Báo cáo viên, PGS, TS Lê Ngọc Quỳnh Lam – Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia TP.HCM (Master Pham Thu Thuy – Vice Director on behalf of FTU-HCMC Campus presented flowers to the reporter, Assoc. Prof. PhD Le Ngoc Quynh Lam – Director of VNUHCM-Center for Education Accreditation)
tap-huan-kiem-dinh-chat-luong-giao-duc-chuong-trinh-dao-tao-theo-aun-qa-4.0-2
Thành viên tham dự chụp hình lưu niệm với Báo cáo viên
Attendees took souvenir photos with the Reporter