Thông báo về việc sử dụng CSDL Kinh tế – Tài chính – Vĩ mô ( FiinPro-X)

633
Thông báo Sử dụng CSDL FiinPro-X

Kính gửi: Quý Thầy, Cô Viên chức và Người học 

Ban Thư viện xin chuyển đến Quý Thầy, Cô Viên chức và Người học thông báo sử dụng và thông tin tập huấn CSDL FiinPro-X từ Thư viện Trung tâm. Theo đó, Thư viện Trung tâm cùng Công ty CP FiinGroup Việt Nam kính mời quý Thầy/Cô Viên chức và Người học tham dự Tập huấn sử dụng CSDL FiinPro – X từ 8h30′ – 10h30 ngày 24/5/2023. Thầy, Cô vui lòng xem thông báo sử dụng đính kèm và đăng ký tập huấn ở đường link 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLRDx42V1zVaC2BTkhRR6EZRlTkdvW5w2OY6dOqmtmX7JXAg/viewform

Trân trọng./.