Kế hoạch Giảng dạy và Học tập năm học 2022-2023 dành cho Chương trình Đào tạo Quốc tế tại Cơ sở II

8694

Căn cứ Kế hoạch số 174/KH-ĐHNT ngày 15/06/2022 về giảng dạy và học tập năm học 2022-2023, Cơ sở II ban hành kế hoạch giảng dạy, học tập và nghỉ lễ trong năm học 2022-2023 dành cho chương trình đào tạo quốc tế, cụ thể như sau:

Năm học 2022-2023 bắt đầu từ ngày 08/08/2022 đến hết ngày 06/08/2023, bao gồm:

  1. Học kỳ I: Bắt đầu học, thi kết thúc học phần từ ngày 08/08/2022 đến hết ngày 08/01/2023, trong đó:

– Nghỉ lễ ngày Quốc khánh: 02 ngày nghỉ lễ (ngày 02/09/2022 và 01 ngày liền kề trước hoặc sau lễ).

– Nghỉ Tết Dương lịch: Chủ Nhật ngày 01/01/2023 (Dự kiến nghỉ bù 01 ngày liền kề trước hoặc sau lễ)

Thời khoá biểu từng Chương trình cụ thể như sau:

Chương trình Quản trị Marketing Northampton

Chương trình Kinh doanh Bedfordshire

Chương trình QTKD SolBridge

Chương trình QTKD New Brunswick

  1. Học kỳ II: Bắt đầu học, thi kết thúc học phần từ ngày 09/01/2023 đến hết ngày 06/08/2023, trong đó:

Năm 2 chính khoá bắt đầu học kỳ II từ ngày 21/11/2022 để kịp thời gian chuyển tiếp.

– Nghỉ Tết Nguyên đán 03 tuần (đối với giảng viên và người học): từ thứ Hai ngày 16/01/2023 (tức ngày 25/12 Âm lịch) đến hết Chủ Nhật ngày 05/02/2023 (tức ngày 15/01 Âm lịch).

– Nghỉ Lễ ngày Giỗ tổ Hùng Vương: Thứ Bảy ngày 29/04/2023 (tức ngày 10 tháng 03 Âm lịch, dự kiến nghỉ bù 01 ngày trước hoặc sau lễ).

– Nghỉ Lễ ngày Giải phóng Miền Nam: Chủ Nhật ngày 30/04/2023 (Dự kiến nghỉ bù 01 ngày trước hoặc sau lễ).

– Nghỉ Lễ ngày Quốc tế lao động: Thứ Hai ngày 01/05/2023.

  1. Học kỳ phụ: Bắt đầu từ ngày 29/05/2023 đến hết ngày 06/08/2023, Cơ sở II tổ chức các học phần dành cho sinh viên nhập học giai đoạn mùa xuân và người học có nguyện vọng đăng ký các học phần bổ sung theo quy định.

Cơ sở II trân trọng thông báo./.