Hướng dẫn nhập học (dành cho Tân sinh viên Khóa 59 trúng tuyển theo phương thức 1, và Phương thức 2)