Hướng dẫn nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo phương thức kết hợp Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và kết quả thi THPT năm 2020