Livestream đối thoại với lãnh đạo các đơn vị tuyển sinh FTU2 – Dành cho thí sinh xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT

406