1. Nếu có vướng mắc trong quá trình học tập tại trường sinh viên có thể liên hệ với ai?

167

Sinh viên muốn khiếu nại, thắc mắc về vấn đề thuộc phạm vi giải quyết của bộ phận chức năng nào thì liên hệ trực tiếp với bộ phận chức năng đó để trình bày bằng lời nói hoặc bằng văn bản. Sinh viên cũng có thể liên hệ với Ban Công tác chính trị và Sinh viên (Ban CTCT&SV) qua fanpage của Ban CTCT&SV theo đường link. Ban CTCT&SV sẽ giải đáp thắc mắc của SV hoặc chuyển các câu hỏi tới bộ phận chức năng để trực tiếp giải đáp cho SV.