5. Sinh viên bị mất thẻ sinh viên thì liên hệ với đơn vị nào để làm lại thẻ? Quy trình cấp thẻ sinh viên?

2319

Nếu bị mất thẻ sinh viên thì liên hệ Ban CTCT&SV (Phòng A202, tầng 2 dãy nhà A) từ Thứ 2 đến Thứ 6 (giờ hành chính) để được cấp lại.

Thủ tục: Sinh viên chuẩn bị 01 CMND photo và 02 ảnh thẻ 3×4 (hoặc 2×3) và thực hiện theo hướng dẫn của Ban.